Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đức Phật dùng Tánh Người hay Tánh Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Khi theo Pháp môn Thiền tông phải phân biệt được giữa Tánh Người và Tánh Phật, vậy Đức Phật Thích Ca khi chưa tu đã nhường ngai vàng và vợ cho người anh của mình. Cho con hỏi khi đó Đức Phật dùng Tánh Người hay Tánh Phật?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

 Ngài là một Vị phật đã thành đạo từ trước, nên Thế Tôn có nói: “Ta đã thành Phật trên cõi trời Đâu Suất từ nhiều đời trước”, xuống đây đóng vai 1 con người toàn năng toàn giác, có vợ có con để mà dạy pháp Giải thoát này, chứ Ngài ham cái này đâu.

Nhưng mà vô thế giới vật lý phải sống đúng theo cái thế giới vật lý thì cái Đạo Phật nó mới phát triển được, còn nếu xuống đây mà không sống theo thế giới vật lý thì nó trở thành thế giới Thánh.

Vì tất cả các đạo lập ra là do Thánh lập, mà duy nhất chỉ có Đạo Phật là con người toàn năng toàn giác lập ra cái này.

Vì vậy mà Đức Phật hoàn thành công chuyện rồi, Ngài kiểm tra Tam minh – Lục thông rồi, Ngài bảo 1 câu thế này: “Chớ dẫm Như Lai vết đã qua“. Ngài nói đừng có theo những chuyện Ngài làm, tại người ta không có hiểu thành ra người ta phải theo cái vết này.

Bây giờ Ngài chỉ cho mình đường đi về Phật giới, hoặc là trong lục đạo luân hồi, muốn đi đâu Ngài chỉ cho đi, 1 Vị Phật có nhiệm vụ như vậy.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *