Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Phật Giới, Tánh Phật và Kim Thân Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra tHành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Xin Thầy cho chúng con biết tổ chức hoạt động nơi Phật Giới, nhiệm vụ của Tánh Phật nơi Phật Giới, hình dáng của Kim Thân Phật và nhiệm vụ của Kim Thân Phật, Tánh Phật khi đã vào Phật Giới và hình tHành một Kim Thân Phật có phải tu học thêm gì không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ phần này trả lời cho con đã nhiều, bây giờ thứ nhất là cái Kim Thân Phật, con phải biết Phật Giới là cái gì, Phật Giới con vô đó là dòng điện từ quang thôi, con vô đó thì cái công đức nó mới hình tHành ra 1 cái khối gọi là Kim Thân Phật. Mà Kim Thân Phật khi con thành tựu thì con tụ lại thì con nói chuyện với 1 Kim Thân Phật khác, còn nếu mà con không nói chuyện thì con là điện từ quang thôi, vì thế mà nó mới đi nhanh được, chứ nếu mà mang 1 Kim Thân Phật bay nó bị lực cản của cái sức của cái Phật Giới. Thì nó co lại nó trở tHành là điện từ, rồi muốn hiện ở đâu thì hiện ra đó liền, vì thế mà tất cả những hình ảnh trong không gian này, nếu mình nói mà đi bằng hình ảnh đi không được, mà cái hình ảnh muốn ra chỗ nào thì phải có cái máy rút cái hình ảnh đó ra thì cái hình ảnh đó ra giống vậy, chứ nó bàng bạc trong không gian.

Vì thế mà trong Phật Giới có câu: “Phật là trùm khắp mọi nơi”, có nghĩa là Phật chỗ nào cũng có, muốn hội tụ lại thì hội tụ liền, còn không thì trở về cái nền điện từ của người ta. Mình ở đây vì Cô Hồn Các Đảng hay là Cõi Âm nó cấu tạo bằng cái nghiệp bắt buộc nó phải có cái hình thể, bên kia không có nghiệp.

Vì 1 Đức Phật muốn hiện hình thì muốn hiện như thế nào ổng hiện, còn không thì ổng trở về cái điện từ quang thôi. Còn nhiệm vụ của ổng đó, thì bây giờ đó con nên nhớ rằng là ngày nào, giờ nào cũng có công bố Huyền Ký ra trên khắp toàn Càn khôn Vũ Trụ này, con nên nhớ rằng cái Trái Đất mình có 6 Trái Đất, mấy ngàn năm mới có công bố 1 lần, vì dụ 1 cái Tam Giới thì 1,500 năm công bố 1 lần, thì 1 cái Trung Thiên Thế Giới thì nó chỉ còn có 150 năm thôi, 1 Đại Thiên Thế Giới thì còn có 15 năm thôi, mà 1 Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là ngày nào cũng có. Mà khắp trong Càn khôn Vũ Trụ ngày nào cũng có công bố Huyền Ký hết, vì thế mà ngày nào giờ nào ông Phật muốn độ ở đâu, muốn đi đâu thì sẽ tới đó. Trong Càn khôn Vũ Trụ này nói đúng ra 1 giây nào cũng có công bố Huyền Ký hết, nếu tính ra Trái Đất của loài người 1 giây nào cũng được công bố Huyền Ký ra hết.

Đó thì giờ con suy nghĩ, nói tới cái chuyện này nó chằng chịt nó không thể hiểu nổi đâu, nhưng mà nói bởi vì cái gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà còn không nói được thì làm sao mà nói 1 cái Tam Giới của mình, 1 Trái Đất của mình.

Tất cả những vị Phật nào cũng vậy, bởi vì người ta sống ở đó nó rất bận rộn, giờ nào cũng có người ta công bố cái này ra thì mấy ông Phật có cái nhiệm vụ là phân thân đến để quan sát người nào tạo công đức người ta giúp cho về, mà người ta không có vô mà người ta nhờ Thần Kim Cang ở Trái Đất đó đó.

Tất cả việc làm ở trong Càn khôn Vũ Trụ lúc nào cũng bận rộn chứ không phải giống như mình đây đâu, mà người ta đi rất nhanh, muốn đâu người ta hiện đó liền. Giống như mình ở đây đang nói mà bây giờ bên Mỹ bắt được, nó chỉ bắt cái mở ra liền, không lẽ mình đây chạy qua bển nó nhanh? Không phải, bởi vậy khi Khoa học nó đã trùm khắp mọi nơi, trùm khắp trong cái Hành tinh này rồi thì Thiền Tông mới ra đời được, vì thế mà nó mới đúng với cái lời của Đức Phật dạy:

Phật là trùm khắp mọi nơi, Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà Hành, Chân Tánh là thấy, nghe, nói, biết, nó phải theo cái đó, nó phải Hành theo cái đó để nó phát ra, muốn thấy nó thấy, muốn nói nó nói, muốn nghe nó nghe là cái câu này.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 03/11/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *