Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Yếu Chỉ, Bí Yếu Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

1. Yếu Chỉ Phật Ngôn có nghĩa là gì?

2. Một người học và hành theo Thiền Tông phải hiểu biết các phần như thế nào mới được gọi là Giác Ngộ Yếu Chỉ Phật Ngôn của Thiền Tông?

3. Bí Yếu của Thiền Tông có nghĩa là gì?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

1. Yếu Chỉ Phật Ngôn có nghĩa là căn bản của Đạo Phật đó, căn bản của Đạo Phật là cái gì? Người ta tu vật lý đó thì chứng này chứng kia.

Còn căn bản của Đạo Phật Thiền Tông là chỉ hiểu thôi, hiểu là cái Đạo Phật này nó nằm ra ngoài qui luật vật lý, gọi là Yếu Chỉ Thiền Tông.

2. Tất cả những người mà tu theo Đạo Phật Thiền Tông căn bản phải như thế này nè:

  • Phải biết Tánh Phật của mình là cái gì là thứ nhất;
  • Tánh Người của mình là sao, con người mình hình thành như thế nào;
  • Tánh Người của mình hình thành như thế nào;
  • Rồi Trái Đất này nó luân chuyển như thế nào, nó hình thành như thế nào;
  • Trong cái Trái Đất này có mấy loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài sống như thế nào;
  • Rồi Tam Giới nó bao lớn, nó có bao nhiêu cái hành tinh có sự sống, rồi bao nhiêu cái hành tinh vật tư, nơi nào hưởng cái gì.

Căn bản Đạo Phật Thiền Tông ở Trái Đất này vào đây thì phải hiểu là căn bản 4 cái đức:

  • 1 là Công Đức để đi về,
  • 2 là Phước Đức Âm ở Trái Đất này,
  • 3 là Phước Đức Dương để đi lên các cõi Trời,
  • 4 là Ác Đức chui vào trong các loài đó và đồng thời đi vào 18 tầng Địa Ngục, mà nặng nhất đó là xuống hầm 10 tỷ năm.

Đó là cái căn bản của Thiền Tông, anh hiểu như vậy thì anh mới gọi là Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông.

3. Bí yếu đây được gọi là Bí Mật của Thiền Tông, không ai biết, từ khi mà Đạo Phật ra đời không ai biết bí yếu của Thiền Tông là gì, gọi là không ai biết Bí Mật Thiền Tông là gì.

Mà Bí Mật Thiền Tông chỉ công bố ra ngày 14/05/2017 thôi, có nghĩa là suốt thời gian dài mấy ngàn năm người ta tu theo Đạo Phật là tu mù, không ai biết cái gì, không ai biết Đạo Phật dạy cái gì.

Chính ông Phật của mình đó mình tu theo ổng mà không biết ông đó là cái ông gì và ổng dạy cái gì,

Trừ khi Chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố cái Huyền Ký ra mà mới 60% thôi nghe, mà đã nói, mà nói thì nói chứ sự thật chưa có giải thích, chỉ giải thích cái bề nổi thôi còn cái bề chìm của Đạo Phật chưa giải thích được, đó Bí Yếu Thiền Tông là chỗ đó đó.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 23/02/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *