Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Luân hồi mãi mãi…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Có Tánh Phật nào vào Trái Đất mà mãi mãi đi luân hồi không thưa thầy?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ đó, nói đúng ra nếu mà không Thiền Tông ra đời thì chắc chắn đi mãi mãi thôi.

Mà Thiền Tông ra đời thì nếu mình gặp mà mình hên mình học đến nơi đến chốn thì mới về được, mà học ba chớp ba nháng thì thôi cũng ở đây hoài, không cách nào thoát ra được.

Thế gian này đâu phải chuyện dễ đâu, muốn thoát ra qui luật vật lý này không phải dễ đâu, thành ra thứ nhất là ở đâu?

Ở trong dòng tộc là dài nhất, thứ hai là lên các cõi trời vô sắc, thứ ba xuống 18 tầng Địa Ngục.

Đó là mấy con đường ở lâu nhất là chỗ đó đó, mà 18 tầng Địa Ngục rất dễ tiếp nhận con người lắm, người nào mà lừa gạt người ta là chắc chắn xuống đó ở đó.

Mà bày mưu lập kế mà lừa gạt người ta thì chắc chắn 18 tầng Địa Ngục xuống đó mà ở chứ không phải dễ đâu.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 15/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *