Thiền TôngTổ Sư

26_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi sáu

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Bất Như Mật Đa (Punyamitra) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 940 năm. Người nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát Đế Lợi.

Ngài rất hâm mộ đao Phật, còn cha Ngài rất ghét đạo Phật. Cha Ngài tìm cách hại Tổ Bà Xá Tư Đa, Ngài đứng ra bênh vực nên bị vua cha giam vào ngục. Khi Ngài được thả ra, Ngài lấy cớ là bệnh, lìa bỏ gia đình theo xuất gia với Tổ Bà Xá Tư Đa.

Tổ Bà Xá Tư Đa thấy Ngài có lòng với Phật pháp, Tổ tận tình chỉ dạy Ngài chỗ ‘Yếu chỉ Phật ngôn’. Ngài theo Tổ học được 12 năm, một hôm

Tổ hỏi Ngài:

Con theo ta học đạo Thiền Tông, trong 12 năm nay con học được gì hãy trình ta xem?

  Ngài liền trình cho Tổ bài kệ 16 câu:

Cha con rất ghét Phật Đà
Vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người
Vì cha đại phúc hơn người
Được làm vua nước, người người phải nghe

Con nhìn thấy rõ lòng the
Trầm luân khổ sở sẽ đè về sau
Thầy ơi, không biết làm sao
Giúp cho thân phụ mai sau không đền

Hôm nay con kính trình lên
Xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha
Làm con hiếu thảo lo xa
Giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi

Để con trả nghĩa được rồi
Kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian
Như vậy lòng con mới được bình an
Xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn,

Tổ Bà Xá Tư Đa nghe Ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu mầu của pháp môn Thiền Tông và biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, Tổ dạy Ngài làm những việc sau:

  • Đêm nào con cũng khấn nguyện Mười Phương Chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con, nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con.
  • Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật pháp.

Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của Ngài, cha Ngài tự nhiên nhớ đến Ngài và đi tìm. Khi cha con gặp nhau, cha Ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi Tổ Bà Xá Tư Đa. Cha Ngài bỏ ra số vàng lớn xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà.

Ngày lễ lạc thành ngôi chùa, cũng là ngày Tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền Thiền Tông cho Ngài, có sự chứng kiến của Vua cha và Hoàng hậu.

Nghi thức chúng tôi xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền Tông:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Bất có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đa kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Sáu tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *