Thiền TôngTổ Sư

12_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười hai

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Mã Minh (Asvaghosha) trong dòng thiền gọi Ngài là Bồ Tát. Sanh sau Đức Phật Niết bàn 434 năm tại thành Ba La Nại, con ông Mã Thắng Quyền và bà Hữu Phúc Vân.

Lúc nhỏ Ngài rất thông minh nên cha mẹ Ngài cho học luật sư, lời biện luận của Ngài không ai sánh được. Vì vậy, danh Ngài trong và ngoài nước nhiều người biết đến. Cái đặc biệt lời nói của Ngài rất truyền cảm nên Ngài nói ai cũng thích nghe.

Một hôm, Ngài đến Braham Tan Ca, gặp Tổ Phú Na Dạ Xa,

Tổ hỏi Ngài:

Ông làm nghề luật sư, vậy ông nói làm sao cho người nghe ‘không nghe’ được không?

Ngài trầm ngâm suy nghĩ, Tổ bảo:

Ông suy nghĩ để trả lời, nếu ông suy nghĩ mà hiểu để trả lời ta, ông nên đem chôn nó đi cho rồi.

Một câu nói của Tổ đánh cực mạnh vào tâm suy nghĩ của Ngài, làm thân tâm Ngài như mất sự sống.

Ngài ở trong trạng thái như vậy rất lâu, bỗng Ngài chắp tay thưa với Tổ:

Kính thưa thầy, nhờ thầy hỏi ép con vào ‘chỗ chết’ nên thân tâm vật lý của con đã ‘chết’ hẳn rồi.

Tổ Phú Na Dạ Xa hỏi:

Ông đã ‘chết’ sao còn biết nói?

Ngài liền trình bài kệ 60 câu với Tổ:

Thân tâm vật lý mất đi
Thân tâm chân thật hiện thì rỗng ran
Lời thầy hỏi con được an
Mất đi suy nghĩ được sang quê nhà

Thì ra lời dạy Thích Ca
Con tìm con kiếm không ra chút gì
Hôm nay thầy ép con chi
Lòi ra chân thật không chi kiếm tìm

Không kiếm mà hiện ra liền
Hiện ra những thứ không phiền không sân
Con nhìn cảnh vật dương trần
Cứ luân cứ chuyển hết gần lại xa

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Nói ra ẩn dụ không va não phiền
Thầy ép con nhận ra liền
Niết bàn sinh tử của riêng người trần

Khi con chết lặng rõ phân
Những thứ vật lý cho người trần gian
Ai muốn hết khổ hết nan
Không theo vật lý là an muôn đời

Trước kia thầy dạy con thôi
Nhưng con không hiểu luân hồi cứ đi
Hôm nay thầy hỏi tức thì
Vì con không biết nên suy nghĩ hoài

Suy tưởng trong khắp trần ai
Để tìm để kiếm lời hay trả lời
Không ngờ con lại bị rơi
Rơi vào Bể tánh hết lời thế gian

Vào nơi Bể tánh bình an
Ở trong Bể tánh an nhàn thầy ơi
Giờ đây con nhận chữ thôi
Là dừng hay dứt đứt rồi trầm luân

Trước kia thầy dạy con dừng
Mà con không biết phải dừng làm sao
Hôm nay thầy hỏi con sao
Tâm con thanh tịnh qua rào triều Âm

À ra, thầy dạy rất thâm
Đi tìm vật lý là câm muôn đời
Nhờ thầy hỏi ngặt những lời
Đưa con qua khỏi những lời thế gian

Nhờ vậy, con được bình an
Không dính vật chất là an Niết bàn
Ngày xưa Phật dạy rõ ràng
Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua

Những lời chân thật Thích Ca
Chỉ chỗ Phật Đà ‘Yếu chỉ Thiền Tông’
Trước kia không biết con mong
Do vậy, cứ mãi đi trong luân hồi

Nhờ thầy hỏi ngặt con thôi
Luân hồi vật lý, hết rồi với con
Hiện tại tâm con không còn
Những thứ vật lý, không còn trong con

Xin trình trong Ý lòng con
Cám ơn thầy dạy, vàng son tuyệt trần
Con xin kính lạy xa gần
Nhờ thầy hỏi ngặt, tuyệt phần

Thiền Tông Tâm con hiện tại đã không
Sống với Phật tánh, con xong luân hồi
Xin thầy nhận con đôi lời
Những lời chân thật, muôn lời cám ơn

Khi Tổ Phú Na Dạ Xa nghe Ngài đọc bài kệ 60 câu;

Tổ biết Ngài đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ và dạy như sau:

Hôm nay ông đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, trong Huyền Ký Như Lai có dạy, ông là người nhận Tổ vị đời thứ 12.

Vậy, ông hãy theo ta xuất gia, sau này ta sẽ truyền Thiền Tông lại cho ông. Ngài hết sức vui mừng và cám ơn Tổ.

Hai năm sau khi Ngài được 44 tuổi, tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Giác Quang, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được thực hiện.

Chúng tôi chỉ xin nêu bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ của Tổ Phú Na Dạ Xa

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Mã có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Minh kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị thứ Mười Hai tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Nay ông hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *