02

Câu hỏi 10: Con có hiện tượng là, trên đầu con nó rất khó chịu, nhiều lúc không làm chủ được bản thân, như có hai thế lực đang đối kháng với nhau. Giống như Tánh người thì muốn kéo lại, còn Tánh Phật thì muốn thoát ra. Hiện tượng này nó phát ra làm cho con lúc đó rất đau đầu, khó chịu, nóng nảy, bực bội. Con biết như vậy, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để cho nó hết được. Thầy biết, chỉ giúp con cách thoát ra khỏi nó được không ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Cháu có hiện tượng trên đầu như vậy, đây là các loài âm phá cháu đó. Khi các loài âm phá cháu, cháu cười và nói “phá nữa đi đồ Cô Hồn, tao không sợ đâu”. Cháu nói như vậy vài lần, thì Cô Hồn không phá cháu nữa. Cháu đừng có sợ, cháu phải trực diện nói với nó, thì Cô Hồn sợ cháu.

Cháu hãy nhớ câu, người nào nhát thì Cô hồn phá. Vì vậy nhân gian có câu:

Ma bắt coi mặt người ta
Người nào nhút nhát thì ma hù hoài
Thế Giới ma quỷ trần ai
Người nào nhút nhát tay sai Cô Hồn.

Ngày ngày cuối lạy Cô Hồn
Cả đời suốt kiếp, tớ hồn vì ngu
Muốn Giái Thoát đừng có tu
Lo tạo Công đức chớ tu làm gì.

Câu hỏi 11: Câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hiểu thế nào cho đúng ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hiểu như sau:

“Đồng thanh tương ứng” là cùng tiếng nói hợp, thì làm chung với nhau được.
“Đồng khí tương cầu” là cùng chí hướng, thì hợp tác với nhau được bền lâu.

Câu này nhân gian hay nói “Đồng vợ đồng chồng, tát bể Đông cũng cạn”

Câu hỏi 12: Tất cả các Tánh Phật ở Phật Giới đều có chung mục đích, là vào Thế Giới loài người, mượn thân và Tánh người để tạo Công đức, rồi trở về Phật Giới để mang một kim thân Phật. Ý của con và mọi người, hiện tại cũng như tương lai sau này, là chúng con muốn tạo ra Công đức vô lượng, để sau này sau khi chết, trước là được dễ dàng trở về Phật Giới, sau là để có pháp thân lớn. Mong Thầy hãy vì con và mọi người ở hiện tại và tương lai, mà nói cho con và họ biết cách làm thế nào để tạo Công đức vô lượng ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Phần này cháu và những người tu theo Thiền Tông, muốn có Công đức vô lượng trở về Phật Giới, để có Kim thân Phật lớn thì hãy làm như sau:

Cháu cố gắng tìm những câu hỏi nào thật hay hỏi Bác, bacc trả lời, người nghe họ hiểu tức Giác Ngộ. Mỗi người ngộ Đạo cháu có một Công đức. 1.000 người ngộ Đạo thì cháu có 1.000 Công đức đó. Chuyện cháu tạo Công đức dễ như ăn cơm, không làm gì hết cho mệt.

Câu hỏi 13: Con nghe trong phần giải đáp trước có câu là, tất cả các Đạo khác lập ra ở Trái Đất này thì rất dễ, còn Đạo Phật lập ra thì lại rất khó. Nhưng thầy chưa trả lời. Hôm nay con và mọi người cũng rất muốn biết lý do vì sao, mặc dù con không biết là con có đủ đô để hỏi câu hỏi này với thầy hay không, nhưng con vẫn muốn hỏi. Mong thầy trả lời cho con và mọi người cùng được biết ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Cháu nghe trong phần giải đáp trước có câu là, tất cả các Đạo khác lập ra ở Trái Đất này thì rất dễ. Còn Đạo Phật lập ra thì lại rất khó, nhưng Bác chưa trả lời. Hôm nay cháu muốn biết lý do tại sao, Bác Nguyên Nhân trả lời cho cháu rõ hai lý do như sau:

– Lý do 1: Các Đạo do vị Thánh chủ Trái Đất lập ra ba Đạo gồm:

1. Đạo Thần: lập ra để hành các lễ và thực thi Nhân – Quả. Đây nhu cầu của loài người ở Trái Đất, không ai ngăn cản, nên Đạo Thần lập ra rất dễ.

2. Đạo Thánh: lập ra để dạy con người sống trong Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tính. Đây là nhu cầu có loài người ở Trái Đất, không ai ngăn cản, nên Đạo Thánh lập ra rất dễ.

3. Đạo Tiên: lập ra để dạy con người sống an nhàn, sống không phạm pháp, không Nhân – Quả. Đây là nhu cầu của loài người ở Trái Đất, không ai ngăn cản, nên Đạo Tiên lập ra rất dễ.

Còn Thánh Chúa Thế Giới lập ra cũng ba Đạo gồm:

1. Đạo Hiển linh: giúp cho con người phát ra tưởng nhiều, để vào Đạo này tu, có lợi ích cho người có tưởng nhiều. Đây là nhu cầu của loài người ở Trái Đất, không ai ngăn cản vị Thánh Chúa lập ra Đạo, nên Đạo Hiển Linh lập ra rất dễ.

2. Đạo Tình thương: giúp cho con người thương yêu nhau, để sống yên bình với nhau trên Trái Đất này. Đây là Đạo hay nhất ở Trái Đất, không ai ngăn cản vị Thánh Chúa Thế Giới lập ra Đạo Tình Thương, nên Đạo Tình thương này lập ra ở Trái Đất rất dễ.

3. Đạo Bác Ái: giúp cho con người Bác ái đồng loại, không sát hại nhau, xem nhau là huynh đệ. Đây là Đạo hay, rất tuyệt ở Trái Đất, nên không ai ngăn cản vị Thánh Chúa Thế Giới lập ra Đạo Bác ái này, do đó Đạo Bác ái lập ra ở Trái Đất này rất dễ.

Lý do hai: Đạo Phật là do vị Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh ở hành tinh cõi trời Đâu suất, xuống Trái Đất xin lập ra Đạo Phật. Nhưng có đến 6 Pháp môn tu.

Ở Trái Đất này xem vị Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh là người ở hành tinh khác, nên lập Đạo rất khó.

Vì sao khó, vì ở Trái Đất này có đến 80% là loại Cô Hồn, thích giành giật của người khác. Đạo Phật của Thái tử Bồ Tát Thường Hô Minh, ở hành tinh cõi trời Đâu suất xuống Trái Đất xin lập ra, xin các vị Thần, Thánh, Tiên giúp đỡ.

Các vị Thần, Thánh, Tiên không dám giúp đỡ, vì sợ các loài Cô Hồn chiếm lấy Đạo Phật, hành các nghề để kiếm tiền, nên các vị Thần, Thánh, Tiên không giúp đỡ, nên Đạo Phật lập ra rất khó là vậy.

Câu hỏi 14: Trong một nhóm người, trong đó chỉ có mỗi con là tu theo Pháp môn Thiền Tông học này, mặc dù không ai biết là con tu theo Pháp môn này, nhưng khi con tới gần họ thì họ lẫn tránh, vẽ mặt thì tỏ ra sợ, nhưng lại rất ghét con. Vậy khi sinh hoạt chỗ đông người thì con phải làm sao ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Trong một nhóm người, trong đó có mỗi cháu là tu theo Pháp môn Thiền Tông học này, mặc dù không ai biết là cháu tu theo Pháp môn này, nhưng khi cháu đến gần, thì họ lẫn tránh, vẽ mặt thì tỏ ra sợ, nhưng lại rất ghét cháu. Vậy khi sinh hoạt chỗ đông người thì cháu phải làm như sau:

Cháu đừng khi nào nói đến Đạo nào hết, ai nói đến Đạo thì cháu không bàn đến. Ai nói đến Hiển linh, thì cháu cũng để ý đến, tự nhiên người ta không ghét cháu.

Câu hỏi 15: Trong một lần con nói chuyện với người đối diện, khi con phát ra tiếng nói, thì bỗng nhiên có một lực đẩy ở trong người con phát ra rất mạnh, làm con giựt mình, và làm rung toàn thân. Lúc này thân con nhẹ như không có, trong khoảng thời gian 1 tới 2 giây xong mất. Vậy hiện tượng này là như thế nào ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Đây là các loài Âm ở trong người cháu xuất ra đó.

Câu hỏi 16: Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có phải là những vị Phật có Công đức lớn, khi vào Thế Giới loài người để hóa độ, thì các vị Phật lớn này thường ở vị thế là đóng vai thành Bồ Tát như ngài Văn Thù Sư Lợi, hay ngài Bồ Tát Phổ Hiền, hay là ngài Duy Ma Cật, để bên cạnh giúp đỡ vị Phật đang tại thế, hoàn thành nhiệm vụ hóa độ loài người phải không ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Theo nguyên tắc, những vị Phật dạy Đạo thì phải có hai vị Bồ Tát và một vị cư sĩ phụ tá gồm:

1. Vị Bồ Tát Văn Thù: có nhiệm vụ nhắc nhở người tu Thiền Tông, không sử dụng Tánh người ngoài Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tính.

2. Vị Bồ Tát Phổ Hiền: có nhiệm vụ nhắc nhở người tu Thiền Tông, phải phá được sáu vô minh của Tánh người.

3. Cư sĩ Duy Ma Cật: có nhiệm vụ nói cho người tu Thiền Tông biết hai phần:

– Phần 1: Muốn Giái Thoát thì đừng có tu, lo tạo Công đức mang trở về Phật Giới thành Phật

– Phần 2: Muốn làm thầy thì tu miệt mài, niên mật, chứng quả Thánh, thì được làm thầy và làm Thánh ở Trái Đất này.

Câu hỏi 17: Hai người có hiện tượng là, khi người A phát ra cái gì thì người B nhận được tầng sóng đó, và biết được người A kia đang phát ra cái gì. Ngược lại người B phát ra cái gì, thì người A kia lại biết được người B đang phát ra cái gì. Trường hợp này có hai ý, con muốn hỏi là:

– Ý thứ 1: Có phải là hai người cùng chung tầng số, nên mới có sự tương tác qua lại như vậy không ạ

– Ý thứ 2: Liệu câu này có hiểu giống như câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” được không ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Nguyễn Thị Tâm:

Hai người A và B có tầng số giống nhau, thì hai người này có ý giống nhau, hai người này có tính toán giống nhau. Cũng gọi là hai người có lời nói và ý chí “Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu” đó.

Tiếp theo là câu hỏi của Lê Văn Phước Thọ, cư ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Con xin kính chào Ban Quản Trị tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu, và Bác Thiền Gia, soạn giả Nguyễn Nhân. Con tên Lê Văn Phước Thọ, con sinh năm 2002, 19 tuổi. Con hiện cư ngụ tại số 156, đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0373649932.

Con đang là sinh viên năm 2, tại thành phố Hồ Chí Minh. Con có tổng hợp 11 câu hỏi về Thiền Tông, con xin được Bác giải đáp, con thành thật biết ơn ạ.

Câu hỏi 1: thưa Bác, tại sao có rất nhiều vị hỏi về quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông như vậy. Có gì đặc biệt ở quyển Giáo Lý không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Quyển Giáo Lý Đạo Phật khoa học Vật lý khoa học Thiền Tông Việt Nam mà trong Đạo Phật gọi là kinh vô tự rất đặc biệt như sau:

1. Quyển Giáo Lý này là tuyệt mật của Đạo Phật.
2. Quyển Giáo Lý này chỉ dành riêng cho người tu muốn Giái Thoát đọc thôi.
3. Quyển Giáo Lý này đưa cho mấy vị thầy bán bùa, mấy vị thầy phép, mấy vị thầy cúng thì họ chửi, và xé bỏ ngay, nên gọi là đặc biệt.

Câu hỏi 2: Xin Bác giải thích cho con câu:
“Hữu tình đến gieo giống.
Nhân đức quả liền sanh.
Vô tình đã không giống
Không Tánh cũng không sanh”

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Bốn câu này Đức Ngủ Tổ Hoàng Nhẫn dạy Đức Lục Tổ Huệ Năng như sau:

– Hữu tình đến gieo giống: người nào biết họ có Tánh Phật, cũng gọi là hạt giống Phật.
– Nhân đức quả liền sanh: gặp đất tốt, hạt giống Phật, quả Phật liền sanh.
– Vô tình đã không giống: người nào không biết mình có Tánh Phật.
– Không Tánh cũng không sanh: thì Tánh Phật không mở ra.

Bốn câu này ý Đức Ngủ Tổ Hoàng Nhẫn dạy Lục Tổ Huệ Năng như sau:

Người nào là biết họ có Tánh Phật, thì dạy Pháp môn Giái Thoát này. Còn người nào không biết mình có Tánh Phật, thì không dạy cho họ Pháp môn Giái Thoát này. Nếu dạy họ như nước đổ lá môn, không dính được.

Câu hỏi 3: thưa Bác. Vì sao nói:
“Thiền Thanh Tịnh là nơi cực lạc.
Người Thanh Tịnh đã khác người trần.
Sống riêng trong cõi tinh thần.
Trau dồi tâm trí sắc thân chẳng màng”.

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Tu Thiền Thanh Tịnh: là sống an lạc, tu Thiền Thanh Tịnh là không như người bình thường, chỉ sống với Tánh chân thật của mình, là Tánh Người và Tánh Phật. Sống không hơn thua, không tranh dành v.v..

Câu hỏi 4: thưa Bác, con có thể tải các đĩa Thiền Tông của Bác, rồi con chia sẻ lên Facebook được không Bác, có phạm vào cướp Công đức của người khác không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Cháu có thể tải các đĩa Thiền Tông của Bác, rồi chia sẻ lên Facebook bình thường là được. Ai hiểu là cháu có Công đức, còn tranh giành với người khác là không được.

Câu hỏi 5: thưa Bác, trong kinh An Vị Phật có đoạn:

“Chỉ cần Thanh Tịnh suốt ngày.
Tâm mình phát sáng thấy ngay Niết bàn”.
Vậy làm sao để được Thanh Tịnh suốt ngày thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Phần này cháu phải tập, Tâm phát sáng thấy ngay Niết bàn, là cháu phải có Công đức nhiều mới thấy được.

Câu hỏi 6: thưa Bác, có cách nào giúp người tu Thiền Tông được vững bước, không thoái lui không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Tu Thiền Tông được vững bước, không thối lui thì phải tu như sau:

Cháu đang học thì lo học. Lớn lên cháu có gia đình, phải lo cho gia đình. Có Tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc. Không cầu xin hay lạy lục ai ở cái đất này. Vì là nơi Ngủ Thú tạp cư.

Ở Trái Đất này mà tú đúng là đi hưởng phước. Tu sai là làm hoa báo, hay xuống Địa ngục.

Đặc biệt cháu và hiểu thật rõ 3 phần:
1. Tổ chức Trái Đất như thế nào
2. Tổ chức cõi vô hình ra sao
3. Mục đích của đáo lập ra để làm gì, thì cháu mới vững bước tu Thiền Tông học này được.

Câu hỏi 7: thưa Bác, xin Bác giải thích cho con hiểu về “Vô gián Địa ngục”, các vị thầy hay nói, nếu vào “Địa ngục vô gián” sẽ ở mãi mãi nơi đây. Vậy có đúng không Bác, Địa ngục này ở tầng mấy thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

“Địa ngục vô gián” là Địa ngục bị khổ sở không gián đoạn, là Địa ngục thứ 18. Cũng gọi là Địa ngục a tỳ, tức sâu nhất.

Đúng hay không Bác không trả lời, vì mỗi người hiểu một cách, cháu nghe người nào nói thuận lý thì cháu tin.

Câu hỏi 8: thưa Bác, người ta nói chép Kinh Địa Tạng sẽ được Công đức, có đúng không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Chép Kinh Địa Tạng có Phước đức chứ không phải có Công đức. Thời văn minh khoa học là in ấn, không còn ai ngồi chép kinh nữa, mà bỏ tiền ra photo Kinh để tặng cho người khác. Nhưng phải là những quyển kinh hay sách có giá trị về thực tế và khoa học.

Đừng photo những quyển kinh hay sách chuyên nói mơ hồ, hay mê tính, tặng cho người khác. Họ quăng vô thùng rác thì cháu bị ác đức đó. Cũng như cúng tiền cho những thầy tu mà không biết Giác Ngộ Giái Thoát là gì thì cháu cũng bị ác đức.

Câu hỏi 9: thưa Bác, vào năm 1972, các nhà khoa học tìm ra dấu tích của một lò phản ứng hạt nhân. Họ xác định niên đại của nó khoảng 2 tỷ năm tại Châu Phi. Vậy Bác cho con hỏi, nó có phải là thứ sót lại của nền văn minh trong quá khứ không ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Các nhà khoa học không biết thời gian 2 tỷ năm là bao lâu. Cháu phải biết, vật chất mà loài người tạo ra không thể tồn tại quá 10.000 năm, thì làm gì có lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tại Phi Châu.

Lò phản ứng hạt nhân ở Châu Phi, được các nhà khoa học nước Đức xây dựng vào năm 1903, khi nước Đức chiếm được Gabon làm thuộc địa, nên người Đức mới xây dựng lò phản ứng của Urani, ở núi Urani của nước Gabon, Phi Châu từ năm 1903.

Khi người Đức thua trận thế chiến thứ hai vào năm 1945. Các kỹ sư người Đức bị quân đội Mỹ và Nga bắt một số, và một số chết, nên lò phản ứng này bị bỏ hoang. Đến năm 1972, người ta mới khôi phục lại nhưng không sử dụng, rồi tuyên truyền lò phản ứng này đã tồn tại gần 2 tỷ năm. Vậy mà cũng có người tin.

Loài người bị Hiển Linh lừa, nay lại bị các nhà khoa học lừa nữa, thật là uổng mang thân người, là trí tuệ bậc nhất ở hành tinh này.

Câu hỏi 10: thưa Bác, Kim Tử Tháp có phải là dấu tích của nền văn minh hiện đại ở quá khứ không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Kim Tự Tháp được xây dựng cách nay khoảng 2.700 năm, tức trước Đức Phật Thích Ca khoảng 150 năm, cuối thời kỳ đồ đồng chuyển sang thời kỳ văn minh.

Câu hỏi 11: thưa Bác, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (Nasa) nói, thiên hà (Andromeda) (thiên hà Tiên nữ) sẽ va chạm với thiên hà (Milky Way), có hệ mặt trời chúng ta trong đó, trong khoảng 3,75 tỷ năm nữa. Vậy sự va chạm này có làm xáo trộn trật tự các Tam Giới không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời Lê Văn Phước Thọ:

Theo Huyền ký của Đức Phật dạy, Trái Đất chúng ta đang sống tuổi thọ là 10 tỷ năm. Trong ruột Trái Đất cháy khí hidro 10 tỷ mới cháy hết, nên Trái Đất bị rã ra.

Hiện nay Trái Đất này tồn tại được 7 tỷ rưỡi năm rồi, tức tuổi thọ của Trái Đất còn hai tỷ rưỡi năm nữa là hết khí hidro tự tan rã.

Trái Đất cứ 10.000 ngày năm bị loài người văn minh đánh nhau chí tử, bằng các loại bom nguyên tử. bom khí tử, bom điện tử, bom quang tử, v.v… Tiêu diệt nhau, đưa con người từ thời Văn Minh trở lại thời kỳ đồ đá.

Khi loài người đánh nhau bằng các loại bom, tiêu diệt sự sống gần hết. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương mới cho ném các viên đá to, để sang bằng những công trình mà loài người văn minh xây dựng, để xóa hết tàn tích của người văn minh.

Còn cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (Nasa) nói, thiên hà (Andromeda), (thiên hà Tiên nữ) sẽ va chạm với thiên hà (Milky Way có Hệ Mặt trời chúng ta trong đó), trong khoảng 3 tỷ 750 triệu năm nữa. Đây là của các nhà khoa học nói. Cháu hãy hiểu bằng khoa học, để tìm hiểu những nhà khoa học nói đúng hay sai.

Đến giờ phút này mà các nhà khoa học còn không biết Trái Đất đang quay, và bay trong không gian với tốc độ 1.800 km một giờ.

Tiếp theo là các câu hỏi của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương. Người đại diện hỏi là Phật Gia Thiền Tông Nguyễn Văn Hoàng.

Bình Dương ngày 3 tháng 10 năm 2021. thưa Bác Nguyễn Nhân, cả nhóm chúng con chúc Bác luôn mạnh khỏe.

Con là Phật gia Thiền Tông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1976, hiện cư ngụ Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Điện thoại 0972497408. Hôm nay con đại diện cho nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương. Nhờ Bác giải đáp giúp cho nhóm Thiền Tông chúng con 13 câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Trong một Tam Giới có 45 hành tinh có sự sống. Vậy 45 hành tinh trong một Tam Giới ẩn ý liên quan gì đến thân Tứ Đại, và quá trình chuyển hóa tàng thức của người tu Thiền Tông không ạ. Xin Bác giải thích cho nhóm chúng con được rõ ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Trong một Tam Giới có 45 hành tinh có sự sống. Vậy 45 hành tinh trong một Tam Giới có ẩn ý liên quan gì đến thân Tứ Đại, và quá trình chuyển hóa tàng thức của người tu Thiền Tông không. Hoàn toàn không.

Các cháu phải hiểu:
Ai cũng là một cá thể riêng, tạo Nghiệp riêng, theo Nhân – Quả riêng. Có nhiều người bị tai nạn chung gọi là trùng Nghiệp, tức những người này các đời trước cùng chung thực hiện một việc gì đó nên phải trả Nghiệp chung vậy.

Câu hỏi 2: Tánh Phật vào mượn Tánh người để tạo Công đức, được sự trợ giúp của Tánh Tiên, Tánh Thánh, Tánh Thần, giúp cho Tánh người tạo Công đức cho Tánh Phật mang về. Vậy trường hợp nào Tánh Phật mới nhờ ba Tánh trên trợ giúp cho Tánh Người tạo Công đức được trong sáng. Nhờ Bác giải thích rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Tánh Phật vào mượn Tánh Người để tạo Công đức, được sự trợ giúp của các:

– Tánh Tiên: giúp Tánh Người nhàn hạ, không tinh tầm bậy mà bị Nhân – Quả.

– Tánh Thánh: giúp Tánh người sống Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tính, để đúng tư cách của một con người.

– Tánh Thần: theo quản lý Tánh Phật, mượn thân và Tánh Người. Nếu tạo Công đức giao cho ban nghi lễ Thành Thánh Tiên hành lễ tiễn, hay dặn dò đường trở về Phật Giới. Tạo Nghiệp giao cho ban Thần thực thi Nhân – Quả. Còn không tu, không tin gì ở Trái Đất điện từ Âm – Dương biến thể này. Chỉ lo cho gia đình và Tổ Quốc thì vị Thần quản lý giao cho họ tộc, tái sanh làm người ở trong họ tộc.

Đây là nhiệm vụ của các vị Thần, Thánh, Tiên luôn luôn theo sát mỗi người, đến khi nào chuyển qua thân xác khác.

Câu hỏi 3: thưa Bác, người tu theo Pháp môn Thiền Tông cho đúng, thì phải căn cứ vào quyển Giáo Lý Đạo Phật khoa học Vật lý Thiền Tông, hoặc những lời giải đáp trên trang mạng thientong.com, thì mới đúng phải không Bác. Còn nếu tu Thiền Tông mà không bị sai, thì phải nghe những lời Bác chưa từng nói ra từ trước đến nay, trên trang thientong.com có đúng không Bác. Theo như chổ hiểu của con là có hai ý:

– Ý 1: Bác nói chưa từng nói ra một lời nào là sai cả.
– Ý 2: Phải nhờ Bác giải đáp kể từ ngày hôm nay trở về sau.

Cả hai ý có đúng không Bác. Nếu không đúng nhờ Bác giãi rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Bác nói cho các cháu nghe. Bác căn cứ vào Giáo Lý của Đức Phật dạy, Bác nói lại cho các cháu nghe. Các cháu lấy sự hiểu biết khoa học để hiểu, đừng tin liền, thấy thuận lý mới tạm tin. Còn không thuận lý thì thôi. Nếu các cháu tin đại là người không có trí tuệ.

Kể từ hôm nay, Bác sẽ trả lời về chiều sâu của Pháp môn Thiền Tông học này. Các cháu có thắc mắc cứ hỏi, thấy đúng khoa học tạm tin, các cháu đừng tinh liền là người không sáng suốt.

Câu hỏi 4: Nhiệm vụ chính của Tánh Phật vào Thế Giới loài người, mượn cái hành của Tánh Người để tạo Công đức, để mang về Phật Giới, để được thành Phật. Ngoài ra Tánh Phật không cần làm mất cứ thứ gì nữa ở Thế Giới loài người phải vậy không Bác. Nhờ Bác giãi rõ cho nhóm chúng con được rõ ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Đúng rồi, nhiệm vụ chính của Tánh Phật vào Thế Giới loài người, là mượn thân và Tánh người tạo Công đức để mang trở về Phật Giới, thành Phật. Nếu Tánh Phật mà mượn thân và Tánh người để tu hay làm chuyện gì khác, là bị Nhân – Quả, không trở về Phật Giới được.

Câu hỏi 5: thưa Bác, khi Tánh Phật vào mượn Tánh người để tạo Công đức. Vậy Tánh Phật có cần tuân thủ nguyên tắc gì của Thế Giới vật lý Âm – Dương này vậy Bác. Sau khi Tánh Phật đã tuân thủ nguyên tắc, thì Tánh người mới đồng thuận tạo Công đức cho Tánh Phật mang về. Vậy Tánh người biểu hiện như thế nào là đồng thuận tạo Công đức. Xin Bác giải đáp giúp cho nhóm chúng con được rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Thế Giới này là Thế Giới cuốn hút vật chất và Âm – Dương. Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức thì cứ lo tạo. Đừng nghe ai nói gì cũng tin, tin mà làm nữa là bị Nhân – Quả, phải theo Luân hồi.

Tánh Phật mượn thân và Tánh người, phải tuân thủ khi mang thân người như sau:

1. Sống Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín để đúng tư cách con người.

2. Sống nhàn hạ, đừng có làm gì hết mà bị Nhân – Quả. Chờ ngày vị Phật cho con bố Pháp môn Giái Thoát ra, học Công thức, tạo Công đức mang trở về Phật Giới.

3. Sống lo làm ăn, đừng nghe ai nói gì cũng tin mà bị Nghiệp.

4. Sống có gia đình, phải lo cho gia đình.

5. Sống có Tổ Quốc, phải lo cho Tổ Quốc.

Đây là quy tắc sống của Tánh Phật mượn thân và Tánh Người sống ở Trái Đất này.

Câu hỏi 6: thưa Bác, trong quá trình tạo Công đức mà mình chạy ra bên ngoài kêu gọi tìm kiếm nguồn Công đức. Như vậy có được trong sáng không Bác. Còn một người họ không cần chạy đi tìm hay kiếm, mà họ tùy duyên khi nào người khác cần hỗ trợ, thì mình mới chia sẻ. Như vậy có đúng với tinh thần tạo Công đức trong sáng không Bác. Xin Bác giãi rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Quá trình tạo Công đức, làm bất cứ phương tiện gì mà người khác hiểu Pháp môn Thiền Tông học này, là các cháu có Công đức.

Muốn Công đức trong sáng thì các cháu đừng có chấp, thì Công đức trong sáng.

Câu hỏi 7: thưa Bác, người tu theo Pháp môn Thiền Tông thực hiện được 3 phần như:
Ham muốn Giái Thoát; Cố gắng tạo ra Công đức; Rõ thông lộ trình đường về Phật Giới.
Vậy có cần học thêm những gì trong Giáo Lý chưa công bố ra nữa không Bác. Nếu cần, phải học thêm những gì? Xin Bác giãi rõ cho nhóm chúng con rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

3 phần nêu trên là đủ rồi, không cần gì hết.

Câu hỏi 8: thưa Bác, người tu Thiền Tông làm việc gì thì cứ làm việc đó. Khi thuận duyên thì tạo ra Công đức và ham muốn học rõ Công thức đường về Phật Giới. Hằng ngày con hay tụng kinh Sám hối của Thiền Tông, và thường hay lấy Chú Dược Sư ra chữa bệnh. Dạ con làm như vậy có ảnh hưởng đến con đường Giái Thoát không thưa Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Tu Thiền Tông không làm gì hết. Đói ăn, mệt ngủ, lo việc nhà, nhà nước bảo làm gì thì làm nấy.

Kinh Sám Hối Thiền Tông không cần tụng, kinh này đã thu trong máy. Cháu mở ra trong nhà có hai cái lợi:

– Lợi 1: Người âm không ở trong nhà mình.
– Lợi 2: Người âm nào nghe mà thích, xin vị Thần quản lý trở lại làm người để tu Thiền Tông thì cháu có Công đức đó.

Câu hỏi 9: thưa Bác, người mà nghe đọc sách Thiền Tông mà họ ngộ được Tánh Phật chân thật của họ. Vậy người này có Công đức không Bác. Người này đang mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Họ vẫn quyết chí tạo Công đức, nhưng vẫn chưa có cơ duyên nào giúp họ tạo thêm Công đức. Vậy sau khi họ chết có được trở về Phật Giới không Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Người mà nghe, đọc sách Thiền Tông mà họ ngộ được Tánh Phật chân thật của họ không có Công đức.

Người đang mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, họ quyết chí tạo Công đức. Có Công đức thì vị Thần cho về, không có Công đức thì vị Thần không cho về.

Người bị bệnh này cứ mở máy nghe 2 bài: 1. An vị Phật; 2. Sám Hối. Người âm nghe mà họ hiểu là có Công đức. Người âm nghe, xin vị Thần trở lại làm người là có Công đức nhiều.

Câu hỏi 10: thưa Bác, hiện nay Bác có truyền riêng bí kíp Thiền Tông cho vị nào chưa Bác ?, mà hiện nay trong nhóm nội bộ có người chia sẻ, có sự kì đặt trái chiều so với 11 quyển sách trước đây mà Bác viết lại. Liệu người này chia sẻ có đúng với lộ trình của Pháp môn Thiền Tông không Bác. Xin Bác giãi rõ ràng cho nhóm chúng con được rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Truyền thừa bí kíp Thiền Tông Bác chưa truyền cho ai, người nào hiểu Thiền Tông mà ngộ Tánh Phật, tức hiểu Tánh Phật thì mới chia sẻ được. Còn chưa ngộ Tánh chia sẻ thì rất nguy hiểm.

Câu hỏi 11: thưa Bác, Pháp môn Đạo Phật khoa học Vật lý Thiền Tông, có phải là huyết mạch mà ba đời Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai áp dụng chung mạch nguồn, để giúp cho loài người thoát ra ngoài vòng vật lý Âm – Dương, để trở về nguồn cội của chính mỗi người, có đúng vậy không Bác?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Câu hỏi và nói ý nghĩa của các cháu rất đúng.

Câu hỏi 12: thưa Bác, người tu theo Pháp môn Thiền Tông là phải tu bằng trí tuệ sáng suốt. Vậy Pháp môn Thiền Tông Đức Phật dạy bốn chữ “Buông Dừng Thôi Dứt”, người tu bằng trí tuệ phải biết áp dụng thêm chữ “Về”. Như vậy có đúng với người tu bằng trí tuệ không Bác. Xin Bác giãi rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Các cháu thêm chữ “Về” là sai.

Câu hỏi 13: thưa Bác, nghe Bác nói hiện nay người ngộ Thiện trên văn tự thì nhiều. Còn người ngộ thiền trên tri kiến Phật thì rất ít. Vậy người ngộ bằng tri kiến Phật là ngộ như thế nào? Còn ngộ trên văn tự là ngộ làm sao? Xin Bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ.

Hôm nay tất cả nhóm chúng con xin chúc cho Bác Nguyễn Nhân, cùng Ban Quản Trị chùa Thiền Tông Tân Diệu luôn có nhiều sức khỏe, và đồng nêu sáng ngọn Hải Đăng, giúp cho tất cả mọi người biết rõ để trở về nguồn cội của chính mình.

Nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương.

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương:

Ngộ Thiền trên văn tự, đọc sách hiểu.
Ngộ Thiền bằng tri kiến Phật thì rất ít, tức ngộ bằng tính thấy, Tánh biết của Tánh Phật của mình.

Bác Nguyễn Nhân cám ơn các cháu đã hỏi.
Bác Nhân.

Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cám ơn 8 vị, và một nhóm Phật tử Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương đã gửi câu hỏi đến Thiền gia, Soạn giả Nguyễn Nhân.

Mọi thắc mắc về Pháp môn Thiền Tông thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau:
Số điện thoại 1: 0792400843 nhận câu hỏi Thiền Tông 1.
Số điện thoại 2: 0878912953 nhận câu hỏi Thiền Tông 2.
Hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ: thientong2013@gmail.com.

Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau:
1- Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về Pháp môn Thiền Tông học này
2- Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng
3- Kèm theo tấm ảnh màu 4×6 cm
4- Những câu hỏi hay được Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng Thientong.com để nhiều người biết.

Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.

Kiểm chứng Thầy tu THẬT – GIẢ.
Sao Đạo Phật lập ra rất khó ?
Cách tạo Công đức Vô Lượng?