Thiền TôngTổ Sư

30_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ ba mươi

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Tăng Xán sanh năm 524 sau dương lịch, tịch năm 602 thọ 78 tuổi. Cha tên Tăng Lữ, mẹ Thái Kim Bình, ở làng Chương Chữ, cha làm nghề bán than.

Thửa nhỏ Ngài học rất thông minh. Vì theo cha phụ bán than nên Ngài bị bệnh ghẻ lở. Năm 25 tuổi, Ngài nghe Tổ Huệ Khả là vị thầy được truyền thiền làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 2 nước Trung Hoa. Ngài tưởng mình vị nghiệp gì nên đến xin Tổ giải nghiệp cho Ngài.

Tổ hỏi:

Nghiệp của ông như thế nào, ông đưa nghiệp ra đây, ta giải cho Ngài tìm hoài không thấy nghiệp ở đâu cả nên trình với Tổ: Kính thưa Tổ, con tìm nghiệp không được.

Tổ bảo:

Ông tìm nghiệp không được, làm sao ta giải nghiệp cho ông.

Tổ lại bảo Ngài:

Ta biết bệnh của ông rồi, ông ở lại đây ta sẽ trị bệnh ghẻ cho ông.

Ngài xuất gia theo Tổ tu thiền, Tổ dùng những cây có tính sát trùng nấu cho Ngài tắm, sau 15 ngày Ngài hết bệnh ghẻ. Nhờ hết bệnh nên chuyên cần học hỏi lời Tổ dạy.

Ngài theo tu học với Tổ được 2 năm, một hôm Tổ hỏi:

Ông theo ta học đạo Thiền tông, vậy ông nhận được gì không?

Ngài trình với Tổ bài kệ 40 câu:

Nhờ thầy trị nghiệp cho con
Tại con tưởng tượng nên con bị lầm
Lầm này là của dương trần
Ai ham vật lý dương trần kéo đi

Hiểu được như vậy tức thì
Không theo vật lý cái gì kéo ta
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi

Linh Thứu Phật dạy chỉ thôi
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình
Do vậy, thầy dạy lặng thinh
Luân hồi sinh tử mình đừng quan tâm

Cứ việc lặng lẽ âm thầm
Không màng thế sự âm thầm mà đi
Rơi vào bể tánh tức thì
Những thứ vật lý cái gì cũng thông

Thiền tông nhìn thấy mênh mông
Cái gì cũng biết dù trong hay ngoài
Nếu không biết, phải đi khắp trần ai
Dù lạy lục, khẩn hoài uổng công

Thiền tông thanh tịnh không mong
Không cầu không khẩn đừng trông ra ngoài
Thiền tông Đức Phật chỉ bày
Chỉ cần thanh tịnh vào ngay Niết bàn

Thiền này Phật dạy rõ ràng
Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi

Thiền Thanh Phật dạy là thôi
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình
Lời Phật dạy thật tuyệt linh
Luân hồi sinh tử mình đừng chạy theo

Thiền tông cứ vậy mà theo
Theo lời Phật dạy, đói nghèo đừng lo
Chỉ lo vật lý kéo vò
Đưa vào sanh tử mình bò sao ra

Thiền tông Đức Phật Thích Ca
Các con Dừng, Dứt tự ra luân hồi
Như Lai chỉ dạy vậy thôi
Không tìm không kiếm hết rồi tử sanh.

Tổ Huệ Khả nghe Ngài trình 40 câu kệ, biết Ngài đạt ‘Bí mật Thiền tông’ nên dạy Ngài:

Ông nay đã đạt ‘Bí mật Thiền tông’, vậy rằm tháng hai ta sẽ truyền thiền lại cho ông làm Tổ sư Thiền tông đời thứ Ba mươi.

Đúng ngày rằm tháng hai năm Bính Ngọ, tại Thiền tông Thất cùa Ngài bên ven rừng Bạch Dương, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền tông’ được thực hiện, chỉ có hai thầy trò biết thôi.

Bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền tông’ như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Tăng có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Xán kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Ba Mươi tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *