Thiền TôngTổ Sư

17_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười bẩy

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 612 năm, ở thành Thất La Phiệt, nước Bảo Trang, con vua Bảo Trang Nghiêm và hoàng hậu Thụy Phương Trinh.

Ngài rất thông minh. Mới lên 3 tuổi đã lý luận rất giỏi. Khi đi học trong lớp không ai tranh luận lại Ngài. Khi học hết đại học, Ngài thường đi tìm những vị có danh tiếng để học hỏi thêm. Khi Ngài gặp Tổ La Hầu Đa La,

Ngài có hỏi Tổ:

Thầy tu để được cái gì?

Tổ thấy Ngài hỏi hơi đặc biệt nên Tổ nói:

Ta tu để giải thoát

Ngài hỏi tiếp:

Cái gì ràng buộc ông mà giải thoát?

Tổ nói bài kệ:

Người đời cứ mãi hơn thua
Dành về cho được, là vừa bản thân
Ta tu việc ấy không cần
Chỉ cần thanh tịnh, không cần thứ chi

Ngài là thái tử hiểu chi
Vùi đầu vật chất, tìm chi trong này
Dù vua hay quan xứ này
Khi hết sự sống, nhận thây thúi sình

Ta tu hiểu được huyền linh
Vượt ngoài sinh tử, một mình biết thôi
Ta nay đã biết được rồi
Luân hồi sinh tử là thôi với mình

Vừa nghe Tổ La Hầu Đa La đọc 12 câu kệ, Ngài cảm nhận được sự siêu thoát nên xin với Tổ cho làm đệ tử.

Ngài liền trình xin vua cha và hoàng hậu cho xuất gia, được đồng ý, Ngài theo Tổ La Hầu Đa La học đạo Thiền Tông.

Khi Ngài học được với Tổ 5 năm, một buổi sáng mùa xuân, Ngài và Tổ đi dạo trong vườn hoa mai, Tổ thấy có hoa mai rơi từ cành xuống đất,

Tổ hỏi:

Sao hoa mai bị rụng như thế?

Ngài trình với Tổ bằng 32 câu kệ:

Thế gian là bởi vô thường
Sanh ra đẹp đẽ, sau cùng rụng đi
Thế giới thầy dạy con ghi
Có sanh có tử là y cõi này

Thầy dạy, muốn hết dần xoay
Chỉ cần thanh tịnh, dứt dây luân hồi
Vì vậy, thầy dạy con thôi
Hôm nay sanh tử biết rồi không theo

Thế giới không thấy giàu nghèo
Hằng hà châu báu cứ theo con hoài
Con nay biết được trần ai
Ham mê vật chất, theo hoài trầm luân

Vì vậy, Đức Phật dạy dừng
Luân hồi sinh tử sẽ dừng lại ngay
Con xin cám ơn Tổ Ngài
Con nay biết được, hết ngay luân hồi

Nhờ thầy chỉ dạy con thôi
Luân hồi nhiều kiếp hết rồi với con
Hôm nay vọng tưởng không còn
Chỉ còn thanh tịnh, lòng con nhẹ nhàng

Nhờ thầy con được bình an
Nhận ra Bể tánh, con an muôn phần
Từ nay việc của dương trần
Tự nó luân chuyển là phần thế gian

Con nay đã được bình an
Những thứ vật chất không màng đến chi
Thiền Tông thật sự diệu kỳ
Không dính, không mắc, cái chi cũng lìa

Những thứ phiền não xưa kia
Là của vật lý, con lìa đã xong
Nhìn về Linh Thứu nguyện mong
Kính xin Đức Phật chứng lòng của con

Tổ La Hầu Đa La nghe Ngài trình 32 câu kệ về chỗ đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên,

Tổ dạy:

Tổ sư Thiền Tông đời thứ 17 do ông tiếp nhận. Vậy, một tuần nữa ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ lại cho ông, ông hãy chuẩn bị buổi lễ truyền thiền thật chu đáo.

Đúng một tuần lễ sau, lễ truyền Thiền Tông được thực hiện.

Nghi thức truyền Thiền Tông cũng như các vị Tổ trước, chúng tôi không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ của Tổ La Hầu Đa La cho Ngài Tăng Già Nan Đề:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Tăng có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đề kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Mười Bảy tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *