Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Đạo Phật lập ra ở Trái Đất này rất khó

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 4 Phật tử: Vũ Thị Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thanh Tùng và Chu Phú Ngoan:

Trong phần giải đáp Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam sẽ có 4 phật tử hỏi Phật tử đặt câu hởi với Thiền Gia – Soạn Giả Nguyễn Nhân kiêm Trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu sau đây là phần giả đáp nội dung các câu hỏi hôm nay:

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Vũ Thị Hiếu  ( 26 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Nguyễn Thanh Tùng  ( 19 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Văn Vũ  ( 13 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️⭐️ PT Chu Phú Ngoan  ( 10 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  ( 26 + 19 + 13 + 10 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01: ⭐️ Người chết thì Thân Ấm Trung nào cũng từ từ xuất ra theo cơ thể, lạnh đến đâu thì xuất ra đến đó. Khi ra ngoài thân Tứ Đại thì do vị Thần quản lý quyết định.

– Ý 1: Trong khi Trung Ấm Thân có Công đức Vô lượng thì vị Thần quản lý giao cho Ban Nghi lễ tiễn về Phật Giới; vậy thưa Bác cho Con hỏi, Ban Nghi lễ này gồm có những ai; Ban Nghi lễ Tổ chức tiễn Trung Ấm Thân đó về Phật Giới như thế nào ạ?

– Ý 2: Trong khi Trung Ấm Thân có Công đức trung bình thì vị Thần quản lý giao cho Ban Dặn dò dạy Đường trở về Phật Giới; vậy thưa Bác cho con hỏi, Ban Dặn dò dạy Trung Ấm Thân đó Đường về Phật Giới gồm có những ai, và dạy như trong bài Pháp Trần hay dạy như thế nào ạ?

– Ý 3: Trung Ấm Thân có Nghiệp Phước đức Dương thì giao cho Ban Thực thi Nhân – Quả Vãn sanh; vậy thưa Bác cho con hỏi, Ban Thục thi Nhân – Quả này gồm những ai? và dùng phương tiện gì để thực thi Nhân – Quả Vãn sanh ạ?

– Ý 4: Trung Ấm Thân có Nghiệp ở Gia tộc, thì giao cho Ban Quản lý Gia tộc; vậy thưa Bác cho Con hỏi Ban Quản lý Gia tộc gồmcó những ai? Ban Quản lý Gia tộc này Tổ chức và Hoạt động quản lý Gia tộc như thế nào ạ?

– Ý 5: Trung Ấm Thân có Nghiệp Ác thì giao cho Ban Thực thi Nhân – Quả Nghiệp Ác như Nghiệp Hoa Báo, làm loài Súc sinh, ở Địa Ngục, ở Hầm Lửa lớn; vậy thưa Bác cho Con hỏi Ban Thực thi Nhân – Quả Nghiệp Ác gồm những ai? và dùng phương tiện gì để thực thi ạ? Kính xin Bác trả lời cho Con được rõ thông ạ; Con cảm ơn Bác nhiều.

Câu hỏi 02: ⭐️ Thưa Bác, tất cả các Phật Tánh khi vào Trái Đất, vào Gia đình, xin làm Con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức đều được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên ở Trái Đất tổ chức đón có phải không ạ? Khi tiếp đón các Tánh Phật từ Phật Giới vào Trái Đất vào Gia đình xin làm Con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên ở Trái Đất phải Tổ chức như thế nào ạ, cụ thể như địa điểm, thành phần, nghi thức, nội dung… ?

Câu hỏi 03: ⭐️ Xin Bác chi dạy cho Cháu thật chi tiết các nội dung sau đây ạ:

– Ý 1: Vị Thần Chủ Trái Đất dạy các Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người tạo Công đức phải làm sao?

– Ý 2: Vị Địa Mẫu Trái Đất dạy các Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người tạo Công đức bằng cách nào?

– Ý 3: Vị Thánh Chủ Trái Đất dạy các Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người tạo Công đức bằng phương pháp gì?

– Ý 4: Vị Thánh Mẫu Trái Đất dạy các Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người tạo Công đức như thế nào?

– Ý 5: Vị Tiên Chủ Trái Đất dạy các Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người tạo Công đức làm sao tạo được?

– Ý 6: Vị Tiên Mẫu Trái Đất dạy các Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người tạo Công đức như thế nào?

Câu hỏi 04: ⭐️ Ngọc Hoàng là ai có liên quan gì với các Đạo ở Trái Đất này không ạ? nếu có liên quan thì liên quan như thế nào ạ?

Câu hỏi 05: ⭐️ Thưa Bác, Thượng Đế là ai? có Nhiệm vụ gì với các Đạo ở Trái Đất này không ạ; nếu có Nhiệm vụ của Vị này là gì?

Câu hỏi 06: ⭐️Thưa Bác, Đấng Chí Tôn là ai? có Nhiệm vụ gì ở Trái Đất này?

Câu hỏi 07: ⭐️ Thưa Bác, Đấng Bề Trên là ai? có Nhiệm vụ gì ở Trái Đất này?

Câu hỏi 08: ⭐️ Thưa Bác, xin chỉ dạy cho Cháu biết thật chi tiết Lịch trình Đạo Phật được lập ra như thế nào ạ?

Câu hỏi 09: ⭐️ Thưa Bác, ai xin phép cho Đạo Phật được lập ra ở Trái Đất này?

Câu hỏi 10: ⭐️ Thưa Bác, ai bảo đảm cho Đạo Phật được dạy ở Trái Đất này?

Câu hỏi 11: ⭐️ Thưa Bác, Vị nào cho phép Đạo Phật được lập ra?

Câu hỏi 12: ⭐️ Thưa Bác, tại sao các Đạo lập ra ở Trái Đất này rất dễ, duy nhất chỉ có Đạo Phật lập ra là rất khó; mà phải có rất nhiều vị đồng ý và giúp đỡ?

Câu hỏi 13: ⭐️ Thưa Bác, tại sao Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 10 vị Phật ra đời chỉ có 2 hay 3 Vị cho công bố ra được mà thôi; đó là những vị Phật nào ạ?

Câu hỏi 14: ⭐️ Thưa Bác, Người phá, chê, chửi, cướp, triệu tiêu Pháp môn Thiền Tông là bị Siêu Nhân Quả, phải vào sống trong Hầm Lửa Lớn sau khi trả Nhân – Quả xong không trở lại mang Thân người được nữa mà phải vĩnh viễn mang kiếp Vi trùng vì hết nhựa sống của con Người, do phải chịu sức nóng của Hầm Lửa Lớn quá lâu.

Vậy xin Bác cho Con hỏi có Người khi tu Thiền Tông vì chưa đủ Trí Tuệ sáng suốt, người đó quá nhiệt tình, vô tình làm những người khác vi phạm vào Siêu Nhân Quả; Ví dụ như: Khiến người thân chế, chửi Pháp môn Thiền Tông; như vậy thì người tu Thiền Tông này sẽ ra sao? có bị Siêu Nhân Quả đó kéo theo không ạ?

Câu hỏi 15: ⭐️ Thưa Bác, khi mình thành Trung Ấm Thân thì vị Thần sẽ Thực thi Nhân – Quả theo số Công đức phát sáng của mình hay theo tổng số Công đức mà mình tạo được ạ? Vì số Công đức mình tạo được lúc còn trẻ sẽ bị vị Thần bôi đen để mình sống được ở Thế giới này, đến khi mình gần chết thì vị Thần mới không bôi đen được nữa, để mình có chút Công đức sáng để mở mắt.

Như vậy có thể có trường hợp một người tạo được rất nhiều Công đức nhưng chỉ có một ít Công đức sáng thôi. Vậy vị Thần Quản lý sẽ cho mình về Phật Giới theo số Công đức sáng hay tổng số Công đức của mình ạ?

Câu hỏi 16: ⭐️ Thưa Bác, người có Công đức trung bình và ít, nếu không phát ra được Phát Trần thì khi di chuyển từ mặt đất lên 5 Km mình phải Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hàng tri thì sẽ qua được vùng kiểm soát của Thập loại Thánh an toàn; vậy từ đây mình đã nhìn thấy được Hoa Tiêu của Phật ở phía trên 10 Km chưa ạ? Nếu chưa thì Thân Âm Trung dựa vào đâu để đi đến đúng nơi Hoa Tiêu của Phật đợi?

Câu hỏi 17: ⭐️ Thưa Bác, khi mình có Công đức Trung bình và ít nhưng phát ra được Phát Trần thì Ban Nghi lễ sẽ Dặn dò Đường trở về Phật Giới một cách Tuyệt đối an toàn. Thưa Bác đó là cách đi khác để không qua vùng kiểm soát của Thập loại Thánh hay là lúc đó Thập loại Thánh sợ không dám đến gần mình để mình được tự do đi ạ.

Câu hỏi 18: ⭐️ Thưa Bác, khi một trong 3 vị Thần Chủ Trái Đất, Thánh Chủ Trái Đất, Tiên Chủ Trái Đất được chọn để làm Phật Oai Âm Dương, thì sẽ bị khuyết một vị trí Chủ Trái Đất; lúc này Ban Tạo Thiên lại phải họp để chọn ra một vị thay thế chỗ khuyết đó đúng không; tiêu chuẩn để chọn là gì ạ?

Câu hỏi 19: ⭐️ Thưa Bác, vị Phật Oai Âm Dương về Phật Giới ngay sau khi được Ban Tạo Thiên chọn mà không phải trải qua mang Thân và Tánh Người như vậy lúc đó loài Người ở Trái Đất chưa có Giáo Pháp của Phật Oai Âm Dương phải không ạ? mà phải đợi 7.000 năm sau vị Phật thứ 2 ra đời thì mới có Giáo Pháp phải không ạ?

Câu hỏi 20: ⭐️ Thưa Bác, nếu loài Người ở Trái Đất này chế tạo được Đĩa Bay, thì Đĩa Bay này cố thể bay được đến Trái Đất khác như Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lôi Châu… được không? hay Đĩa Bay này chỉ để đưa con Người đến Trái Đất mới hình thành để thay thế cho Trái Đất này sắp bị tan rã ạ? vậy Trái Đất mới hình thành cách Trái Đất của chúng ta bao xa, để con Người có thể chuyển sang Trái Đất mới được?

Câu hỏi 21: ⭐️ Thưa Bác, người triệt phá Pháp môn Thiền Tông sẽ phải làm Kiếp Vi trùng vĩnh viễn, nên khi Trái Đất bị pháp hủy những con Vi trùng này cùng một số Thực vật ở trên những vảnh vỡ còn sót lại sẽ được Trời Tứ Thiên Vương gom về Trái Đất mới hình thành đẻ làm Kiếp Vi trùng suốt Trái Đất mới hình thành đó, rồi cứ như vậy lại chuyển sang Trái Đất sau nữa phải không ạ?

Câu hỏi 22: ⭐️ Thưa Bác, Cháu nghe nói ở Trái Đất nơi chúng ta đang sống là không gian 4 chiều; Cháu chưa hiểu xin Bác giả thích và cho ví dụ để chúng cháu hiểu ạ; vậy Phật Giới là không gian mấy chiều; vì Cháu hiểu là ở Phật Giới không có thời gian; xin Bác giải thích cho Cháu ạ?

Câu hỏi 23: ⭐️ Con hiểu các Đạo khác lập ở Trái Đất này dễ, riêng Đạo Phật khó là vì các Đạo khác có Nhân – Quả ngay Trái Đất này; còn Đạo Phật là thoát ra ngoài Nhân – Quả ra khỏi Trái Đất; mà Trái Đất này là Trái Đất “Keo”, các thứ danh lợi, tiền, tài địa vị nó dính rất chặt làm người ta khó thoát ra được; Con hiểu như vậy có đúng không ạ? xin Bác giải thích cho chúng con vì sao Đạo Phật lập ra phải có nhiều vị đồng ý và giúp đỡ ạ? những vị này là ai.

Câu hỏi 24: ⭐️ Thưa Bác, Thiên Thần có phải là Thần, Thánh, Tiên trong Ban Nghi lễ không ạ? Ban Nghi lễ này có phân ra thành Ban Nghi lễ Trái Đất, Ban Nghi lễ Quốc gia và Ban Nghi lễ Vùng không? Ban này có những nhiệm vụ gì ạ?

Câu hỏi 25: ⭐️ Trong sách lớp 6 mới cải cách bắt đầu từ năm 2021 này, môn Khoa học Tự nhiên của Nhà Xuất bản Giáo dục có bài Hệ Mặt Trời và bài Ngân Hà; các Tác giả có viết Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời ở trung tâm và 8 hành tinh quay quanh là: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh; Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỷ thiên thể liên kế với nhau bằng lực hấp dẫn, trong đó có Hệ Mặt Trời của chúng ta; Ngân Hà có hình xoắn ốc với 4 vòng xoắn chính. Nhìn từ Trái Đất chỉ thấy một vòng xoắn ốc của Ngân Hà, Ngày nay người ta phát hiện được ngoài Ngân Hà còn có hàng tỷ các Hệ thống sao khác như Ngân Hà được gọi chung là các Thiên Hà. Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà cách tâm Ngân Hà khoảng 26.000 năm ánh sáng; Bác cho Con hỏi mấy câu về vấn đề này. 

Câu hỏi 26: ⭐️ Thưa Bác, ở trường hợp Công thức thứ ba là: Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức nhiều, ba thế lực là Thần, Thánh, Họ tộc giằng co. Nếu Trung Ấm Thân thật sự muốn trở về Phật Giới thì bất ngờ La lên một tiếng cho thật lớn “Buông”, Thập loại Thánh và Họ tộc “Buông”, vị Thần quản lý liền nắm Trung Ấm Thân ném ra ngoài Trái Đất là Trung Ấm Thân đã thoát ra ngoài tay của: 1. Thâp loại thánh, 2. Họ tộc.

Nếu chưa ra ngoài Trái Đất 5 km thì sẽ có các Thập loại Thánh theo làm Hoa Tiêu giả để dụ Trùng Ấm Thân, còn ra ngoài Trái Đất 5 Km thì các Thập loại Thánh không làm Hoa Tiêu giả để dụ Trung Ấm Thân nữa.

Thưa Bác cho Con hỏi: cái lực ném của vị Thần Quản lý sẽ dựa vào gì để quyết định Trung Ấm Thân được ném ra khỏi Trái đất, còn trong khoảng cách 5 Km thử thách của Thánh và ra ngoài Trái đất 5 Km không còn thử thách của vị Thánh. Cháu xin chân thành cảm ơn Bác nhiều ạ.

 PT Nguyễn Thanh Tùng  ( 19 Câu hỏi):

Câu hỏi 01: ⭐️ Bí kíp Thiền Tông thì truyền cho Thiền Tông Sư, vậy Phật Tử và Phật Gia Thiền Tông sau này có được biết và học Bí kíp này không thưa Bác.

Câu hỏi 02: ⭐️ Thưa Bác, những người triệt tiêu Thiền Tông khi bị siêu Nhân – Quả xuống Hầm lửa lớn, khi hết thời gian thì làm vi trùng ăn thịt thối không trở lại làm người được. Vậy Tánh Phật này làm sao trở về Phật Giới được, Chư Phật ở Phật Giới có cách nào cứu Tánh Phật bị siêu Nhân – Quả này không thưa Bác?

Câu hỏi 03: ⭐️ Trong thân mỗi người đều có 6 thứ Tánh:
1. Là Tánh Người có 16 thứ bao trùm khắp Châu thân;
2. Là Tánh Phật làm nhân cho sự sống của Tánh Người và thân Tứ Đại;
3. Là ở bên phải của con người có Tánh Thần và Tánh Thánh;
4. Là ở bên trái của con người có Tánh Cô hồn và Tánh Tiên.

Thần thì quản lý Nhân – Quả và Thực thi Nhân – Quả. Vậy Tánh Người, Tánh Thánh, Tánh Cô hồn, Tánh Tiên suy nghĩ và hành động như thế nào thì Tánh Phật phải chịu Nhân – Quả như thế ấy phải không thưa Bác?

Câu hỏi 04: ⭐️ Thưa Bác. Nếu có những suy nghĩ xúc phạm đến Đức Phật Và Pháp môn Thiền Tông mà người đó biết trong mình có Tánh Người hay tưởng và Tánh Cô Hồn hay xúi làm những chuyện xấu bậy. Người đó biết vậy không quan tâm đến vì đó là Tánh Người và Tánh Cô Hồn là vậy. Như vậy người đó có bị Nhân – Quả gì không thưa Bác?

Câu hỏi 05: ⭐️ Thưa Bác dòng Thiền Tông từ Ấn Độ sang Trung Hoa rồi cuối cùng đến Việt Nam, có 36 vị Tổ Sư Thiền Tông, Thiền Sư Ni Đức Thảo được gọi là Tổ Sư Thiền Tông thứ 37 thời Mạt Thượng Pháp.

Vậy người công bố Huyền ký tức Pháp môn Thiền Tông và vị này tìm cách xuất bản Giáo lý của Pháp môn Thiền Tông này cho tất cả mọi người được biết sự thật tinh hoa của Đạo Phật và nhân loại. Vậy vì này có phải là Tổ Sư Thiền Tông thứ 38 không thưa Bác?

Câu hỏi 06: ⭐️ Người học Thiền Tông có cần học hết Nguyên tắc Vật lý của Thế Giới này không thưa Bác, hoặc là học thuộc những gì Đức Phật dạy về con người, vạn vật, Tam giới, Phật Giới, Càn Khôn Vũ Trụ, Quy luật Nhân – Quả Luân hồi rồi giúp lại những người nào muốn học Pháp môn Thiền Tông này, để thoát ra khỏi Quy luật Nhân – Quả Luân hồi của Thế Giới này giống như mình.

Vậy là mình đã tạo được Công đức để lưu vào Tánh Phật và cứ tùy duyên giúp một cách trong sáng, như vậy là được rồi phải không thưa Bác?

Câu hỏi 07: ⭐️ Thưa Bác có phải Đức Phật và 5 anh em Ông Kiều Trần Như cùng 4 người bạn đồng tu đứng ra xin thành lập Giáo đoàn đạo Giác ngộ, tức Đạo Phật phải không thưa Bác?

Câu hỏi 08: ⭐️ Vị nào cho phép lập ra Đạo Phật, có phải là vị Thánh Chủ Thế Giới không thưa Bác?

Câu hỏi 09: ⭐️ Vị Thần Chủ Thế Giới có nhiệm vụ tiếp nhận Tánh Phật từ Phật Giới vào và các Trung Ấm Thân từ 33 Cõi Trời và sáu nước Cực lạc trở lại dòng tộc. Sao vị Thần Chủ và Địa Mẫu lại có nhiệm vụ dạy Tánh Phật cách tạo Công đức Thưa Bác?

Câu hỏi 10: ⭐️ Vị Thánh Chủ Thế Giới lập ra 3 đạo Thần – Thánh – Tiên để loài người có sức mạnh bảo vệ gia đình và quốc gia vãn sanh lên các Cõi Trời hưởng phước và sống nhàn hạ. Sao vị Thánh Chủ Thế Giới và Thánh Mẫu lại có nhiệm vụ dạy Tánh Phật cách tạo Công đức thưa Bác?

Câu hỏi 11: ⭐️ Vị Tiên Chủ Thế Giới và Tiên bà, hai vị này có chịu Quy luật Nhân – Quả và có tuổi thọ như loại thần không, hay họ sống ngoài Quy luật Nhân – Quả như loài Thánh. Sao có nhiệm vụ dạy Tánh Phật cách tạo Công đức thưa Bác?

Câu hỏi 12: ⭐️ Thưa Bác, trong suốt 49 năm dạy đạo, Đức Phật độ được 15 vị. Vậy khi Đức Phật tịch diệt nhập Niết Bàn rồi thì những vị này có sẵn Công đức để trở về Phật Giới ở thời điểm đó, hay Luân hồi đến khi nào Huyền ký được công bố ra rồi những vị này học được công thức và tạo Công đức mới trở về Phật Giới được?

Câu hỏi 13: ⭐️ Tánh Thần màu đỏ, Tánh Thánh màu trắng, Tánh Người màu cam, Tánh Cô Hồn màu xám đen. Vậy Tánh Tiên có màu gì thưa Bác?

Câu hỏi 14: ⭐️ Thưa Bác, một vị học được Thiền Tông khi về được Phật Giới rồi, vị này có còn quan tâm đến gia đình của mình không, có giúp những người thân của mình biết và học Pháp môn Thiền Tông này không thưa Bác?

Câu hỏi 15: ⭐️ Thưa Bác: Có phải 6 vị Thần Chủ Thế Giới, Địa mẫu; Thánh Chủ Thế Giới, Thánh Mẫu; Tiên Chủ Thế Giới, Tiên bà bảo đảm và cho phép Đạo Phật được dạy nơi Thế Giới này phải không thưa Bác?

Câu hỏi 16: ⭐️ Thưa Bác, Pháp môn Thiền Tông sau này được lưu hành rộng rãi và được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. Nếu người ngoại quốc họ học được, hàng đúng lời Đức Phật dạy và tạo được Công đức, thì họ cũng về Phật Giới được, không chỉ riêng người Việt Nam phải không thưa Bác?

Câu hỏi 17: ⭐️ Bác có nói khi nào 11 quyển sách Thiền Tông được tái bản thì quyển Giáo lý mới được xin xuất bản ra. Nếu 11 quyển sách Thiền Tông không được tái bản thì quyển Giáo lý Đạo Phật khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam có được in ra để lưu hành nội bộ cho Phật Tử Thiền Tông không thưa Bác?

Câu hỏi 18: ⭐️ Thưa Bác, số người được phong Thiền Tông Sư và truyền Bí kíp Thiền Tông, có quy định là bao nhiêu không hay người nào đủ tiêu chuẩn thì được phong Thiền Tông Sư và truyền Bí kíp để nối dòng Thiền Tông thưa Bác?

Câu hỏi 19: ⭐️Tất cả các đạo ở Thế Giới này lập ra rất dễ, riêng Đạo Phật thì rất khó, là vì các đạo khác dạy đi hưởng phước và còn Luân hồi trong tam giới này, còn Đạo Phật dạy con người thoát ra Quy luật Nhân – Quả Luân hồi của Trái Đất này. Từ một người bình thường một bước thẳng về Phật Giới thành Phật, cho nên các vị thánh không đồng ý.

Vì vậy Đạo Phật mới khó lập ra phải không thưa Bác?Trên đây là 19 câu hỏi của con xin gửi đến Bác, xin chúc Bác và tập thể Ban quản trị luôn luôn sức khỏe. Con xin cảm ơn

PT Nguyễn Văn Vũ  ( 13 Câu hỏi):

Câu hỏi 01: ⭐️ Những người hay nói tiên tri thì Nhân – Quả của họ sẽ như thế nào?

Câu hỏi 02: ⭐️ Tác hại của việc uống rượu bia đối với người tu theo Thiền Tông?

Câu hỏi 03: ⭐️ Khi Trái Đất bị hư hoại thành bụi không gian thì Mặt Trăng có còn tồn tại không thưa Bác?

Câu hỏi 04: ⭐️ Một A Tăng Tì Kiếp là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 05: ⭐️ Người đã Giác ngộ, họ đã biết sự thật của việc cúng kiến đốt giấy tiền vàng mã, nhưng vì họ làm nghề mua bán nên họ bán và hướng dẫn cho người mua cách cúng, làm như vậy họ sẽ bị Nhân – Quả như thế nào? Họ có bị coi là gieo mê tín dị đoan không?

Câu hỏi 06: ⭐️ Điện từ Vật lý có ảnh hưởng đến sự hoạt động của những loài mang điện từ Âm – Dương không?

Câu hỏi 07: ⭐️ Thuật dùng điện từ Âm – Dương để đẩy tiếng nói đi xa, ngoài Đức Phật ra thì ở Thế Giới này loại Thần và loài Thánh có làm được không?

Câu hỏi 08: ⭐️ Khi con người văn minh lên cao hơn nữa, họ có hồi sinh lại các loài đã được coi là tuyệt chủng như trong Phim Khoa học viễn tưởng không thưa Bác?

Câu hỏi 09: ⭐️ Trong “Quyển 1” có nói: Đức Di Lặc hiện đang ở Nội viện Cung Trời Đâu – Suất. Quyển “Sách Trắng” dạy: tuổi thọ của Trời Đâu Suất 1.000 năm so với Địa Cầu và còn 7.000 năm nữa thì Đức Di Lặc mới hạ Sanh nơi cõi nhân gian này. Kính xin Viện chủ giảng rõ. Xin cảm ơn.

Câu hỏi 10: ⭐️ Chu kỳ của nền văn minh con người là 10.000 năm, vậy các nền văn minh khác như: Nền văn minh Ma Ya; Nền văn minh Kim Tự Tháp thuộc nền văn minh nào. Sau nền văn minh Nguyên tử thì còn nền văn minh nào cao hơn nữa không?

Câu hỏi 11: ⭐️ Thưa Bác: Công nguyên là gì? Năm đầu tiên của Công Nguyên là năm thứ mấy? Lịch Công nguyên do ai đặt ra?

Câu hỏi 12: ⭐️ Có một số vị Phật Gia chia sẻ là phải thấy Tánh, sống với Tánh Phật của mình mới Giải thoát được. Vậy cho con xin hỏi như vậy có đúng không ạ?

Câu hỏi 13: ⭐️ Thưa Bác, con thường xuyên nghe Bác trả lời các câu hỏi trên mạng, con hiểu những gì Bác giải đáp, con tìm mọi cách để tạo Công đức và học thuộc đường trở về Phật Giới, song con chưa thấy được tự Tánh, con chỉ hiểu trên văn tự, trong sách của Bác viết ra thôi.

Như vậy cho con xin hỏi: cuối đời con có Công đức, Con có về được Phật Giới không. Xin Bác giảng rõ phần này cho con hiểu ạ? Con xin cảm ơn Bác.

PT Chu Phú Ngoan  ( 10 Câu hỏi):

Câu hỏi 01: ⭐️ Ở phẩm tựa thứ nhất, trong kinh Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc chưa xuất gia có 8 vương tử: Người thứ nhất tên Hữu Ý; thứ hai tên Thiện Ý; thứ ba tên Vô Lượng Ý; thứ tư tên Bửu Ý; thứ năm tên Tăng Ý; thứ sáu tên Trừ Nghi Ý; thứ bảy tên Hướng Ý; thứ tám tên Pháp Ý. Thưa thầy 8 vị vương tử trên có ý nghĩa như thế nào ạ?

Câu hỏi 02: ⭐️ Ở phẩm phương tiện thứ hai có câu kệ trong kinh. Đức Phật nói:
Giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí, chánh sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các Đệ tử khác, cũng đầy mười phương cõi cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được.Thưa thầy có phải ý Đức Phật muốn nói, nếu khắp trong mười phương đều có trí tuệ như Ngài Xá-Lợi-Phất nếu suy nghĩ để tìm Phật Tánh của mình cũng không thể nào biết được phải không thưa Thầy?

Câu hỏi 03: ⭐️ Cũng ở phẩm phương tiện, Đức Thế Tôn nói bài kệ:
Thôi thôi chẳng nên nói
Pháp ta Diệu khó nghĩ
Những kẻ tăng Thượng Mạng
Nghe ắc không kính tinh.
Dạ thưa thầy Tăng thượng mạng là Đức Phật chỉ cho ai ạ?

Câu hỏi 04: ⭐️ Ở phẩm hóa thành dụ thứ bảy, Đức Phật có nói đến ngài là vị thứ 16 chính là ta, là Đức Phật Thích Ca MâuNi thành Phật ở cõi nước Ta Bà. Thưa thầy: có phải Đức Phật nói ẩn ý số 16 là Tánh Người phải không ạ?

Câu hỏi 05: ⭐️ Cũng ở phẩm hóa thành dụ trong kinh có câu kệ: “Nói Kinh Pháp Hoa này kệ nhiều như hằng sa”.Thưa thầy, có phải Đức Phật muốn nói: hể ai nhận được tri kiến Phật của mình cũng phải lưu xuất ra kệ, nên Đức Phật mới nói như vậy phải không ạ?

Câu hỏi 06: ⭐️ Trong phẩm hiện Bửu Tháp, Đức Phật nói lúc mấy giờ có tháp bằng 7 báo. Dạ thưa thầy, có phải Đức Phật nói 7 Chân như như trong sách thầy viết không ạ?
1. Đất; 2. Nước; 3. Gió; 4. Lửa; 5. Điện từ Âm – Dương; 6. Tánh Phật; 7. Điện Từ Quang không ạ?

Câu hỏi 07: ⭐️ Phẩm trì thứ 13, trong kinh sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì độc tụng nói kinh điển này, đời ác sau chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ Tăng thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo Giải thoát.
Dạ thưa thầy: trong kinh Đức Phật nói rõ như vậy sao các Thầy lại không nghe Đức Phật ạ?

Câu hỏi 08: ⭐️ Cũng ở trong phẩm trì thứ 13 trong kinh có câu kệ:
Các bọn Tỳ kheo này, vì lòng tham lợi dưỡng, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lòng người trong đời, vì muốn cầu danh tiếng, mà giãi nói kinh đó, chúng con vì kính Phật, đều nhẫn các ác đó.
Dạ thưa thầy sao Đức Phật nói rõ như vậy mà sao các Thầy vẫn cho Huyền Ký là bịa đặt thưa Thầy, chả nhẽ các Thầy không tụng đoạn này chăng.

Câu hỏi 09: ⭐️ Phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, Đức Phật nhắc đến 3 lần, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Tại sao Đức Phật phải nói đến 3 lần như vậy thưa Thầy.

Câu hỏi 10: ⭐️ Thầy cho con hỏi trong kinh thường nói đến từ: “vô sanh pháp nhẫn” là gì ạ? “Vô sanh” thì con hiểu không sanh, còn “Pháp nhân” là gì? Xin thầy khai thị cho con. Con xin cảm ơn Thầy.

Địa chỉ Liên hệ đặt Câu hỏi

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *