Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Ai là Chủ Trái đất này?

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của Nhóm PT Miền Bắc và Lê Thị Dung:

Kính thưa Quý vị: Chương trình hôm nay gồm có: 33 câu hỏi của nhóm Phật tử miền Bắc do nhóm trưởng Bùi Đình Biên, Cư ngụ tại xả Cổ Bì huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương đại diện hỏi và 19 câu hỏi của cô Lê Thị Dung Cư ngụ tại Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ Nhóm PT Miền Bắc (33 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️  PT Lê Thị Dung (19 Câu hỏi):👉  Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ Xem từng Câu hỏi  (33 + 19 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01: ⭐️ Thưa Bác Quỷ Môn Quan Địa ngục và ngày mở cửa Âm phủ vào đợt tháng 7 âm lịch hàng năm, những quan niệm này nếu có thật không thưa Bác. lịch hàng năm, những quan niệm này nếu có thật không thưa Bác.

Câu hỏi 02: ⭐️ Thưa Bác là Phật tử Thiền Tông nhưng hay đi kêu gọi người khác làm từ thiện cho những người gặp khó khăn dịch bệnh… thì liệu có ảnh hưởng gì đến con đường trở về Phật Giới không thưa Bác.

Câu hỏi 03: ⭐️ Đạo là gì? Ai lập ra Thưa Bác?

Câu hỏi 04: ⭐️ Người tu theo các Đạo chân chính thì người tu này phải như thế nào thưa Bác.

Câu hỏi 05: ⭐️ Thưa Bác, có mấy loại Đạo và tu để được gì thưa Bác.

Câu hỏi 06: ⭐️ Ai là chủ Trái đất này? Thưa Bác.

Câu hỏi 07: ⭐️ Ai quản lý Trái đất này Thưa Bác.

Câu hỏi 08: ⭐️ Một con người có mấy thứ Tánh Thưa Bác.

Câu hỏi 09: ⭐️ Thưa Bác tu theo Pháp môn Thiền Tông, tu làm sao là đúng nhất Thưa Bác.

Câu hỏi 10: ⭐️ Thưa Bác loài Thánh và loài Tiên có giống nhau không thưa Bác.

Câu hỏi 11: ⭐️ Thưa Bác tu sao mà bị vào Hầm lửa lớn, thưa Bác.

Câu hỏi 12: ⭐️ Thưa Bác, tu mà bị vào Hầm lửa lớn có trở lại làm người được không thưa Bác.

Câu hỏi 13: ⭐️ Thưa Bác tu mà lỡ kinh chê, phá, chửi hay cướp Pháp môn Thiền Tông bị Nhân – Quả vào Hầm lửa lớn có Sám hối được không thưa bắc.

Câu hỏi 14: ⭐️ Vọng tưởng đến cứ cho nó đến, biết Vọng tưởng nhưng không theo nó thì Vọng tưởng sẽ tự nhiên hết, có phải như vậy không thưa Bác.

Câu hỏi 15: ⭐️ Tại sao gọi Tâm bình thường là Đạo Thưa Bác.

Câu hỏi 16: ⭐️ “Đừng tìm về Quá khứ, Đừng nghĩ tới Tương lai.” Câu này có ý nghĩa như thế nào thưa Bác?

Câu hỏi 17: ⭐️ Tam giáo đồng nguyên là gì? Ai lập ra ba Tôn giáo này? thưa Bác?

Câu hỏi 18: ⭐️ Đạo Chân thực là gì? Ai lập ra Đạo chân thực này? Tu theo Đạo chân thực để được gì thưa Bác?

Câu hỏi 19: ⭐️ Đạo Hiển linh là gì? Ai lập ra Đạo hiển linh? Tu theo Đạo Hiển Linh để được gì thưa Bác?

Câu hỏi 20: ⭐️ Đạo Khoa học Vật lý là gì? Ai lập ra Đạo Khoa học Vật lý? Đạo Khoa học Vật lý tu để được gì thưa Bác?

Câu hỏi 21: ⭐️ Trời Tứ Thiên Vương làm chủ Trái đất này. Vậy thì các Ngài sẽ quản lý Thần – Thánh – Tiên của Trái đất này như thế nào thưa Bác?

Câu hỏi 22: ⭐️ Tánh Thần, Tánh Thánh, Tánh Tiên, 3 thứ Tánh này nằm ở đâu trong con người vậy thưa Bác?

Câu hỏi 23: ⭐️ “Chư Ác mạc tác, Chúng Thiện phụng hành, Tự Tịnh kỳ ý, Thị Chư Phật giáo” những câu này có ý nghĩa như thế nào thưa Bác?

Câu hỏi 25: ⭐️ Vào những ngày Lễ Tết hoặc ngày Giỗ, chồng con hay nhờ con đi mua đồ Vàng mã để về nhà cúng lễ, như vậy con có bị bôi đen Công đức không ạ thưa Bác?

Câu hỏi 26: ⭐️ 36 vị Tổ Thiền Tông đều là hóa thân của những vị Phật, Bồ Tát xuống Trái đất này, mong Bác có thể giải thích thêm cho chúng con hiểu có được không thưa Bác?

Câu hỏi 27: ⭐️ Các vị Phật, Bồ Tát, các Cõi Trời muốn xuống Trái đất này lúc nào cũng được phải không thưa Bác?

Câu hỏi 28: ⭐️ Làm thế nào để cho Tánh Ác không xúi Tánh Người làm ác thưa Bác?

Câu hỏi 29: ⭐️ Nơi ở của Thần Chủ Trái đất và Thần Mẫu là nơi nào của Trái đất này Thưa Bác?

Câu hỏi 30: ⭐️ Nơi ở của Thánh Chủ Trái đất và Thánh Mẫu là nơi nào của Trái đất này Thưa Bác?

Câu hỏi 31: ⭐️ Nơi ở của Tiên Chủ Trái đất và Tiên Mẫu là nơi nào của Trái đất này Thưa Bác?

Câu hỏi 32: ⭐️ Nhiệm vụ của Thần Chủ Trái đất và Thần Mẫu là gì thưa Bác?

Câu hỏi 33: ⭐️ Nhiệm vụ của Tiên Chủ Trái đất và Tiên Mẫu là gì thưa Bác? Chúng con cảm ơn Bác nhiều ạ.


PT Lê Thị Dung (19 Câu hỏi):

Tiếp theo là 19 Câu hỏi của Lê Thị Dung ở Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Chú, còn là Lê Thị Dung cư ngụ tại Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh, Con có một số thắc mắc muốn hỏi nhờ chú trả lời giúp để Con và mọi người tu theo Thiền Tông được rõ thông ạ.

Câu hỏi 01: ⭐️ Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, ai muốn tu theo Đạo nào thì tùy ý, cớ sao người ta tu theo Pháp môn Thiền Tông để được Giác ngộ và Giải thoát lại bị các Thầy chửi Pháp môn Thiền Tông là Đạo tà. Xin Chú trả lời giúp Con?

Câu hỏi 02: ⭐️ Tất cả các vị Phật nhiều đời trước có phải cũng đã từng dạy con người tu theo Pháp môn Thiền Tông không ạ. Xin Chú giải thích giúp Con.

Câu hỏi 03: ⭐️ Con nghe nói Kinh Địa Tạng khi nào người bệnh gần mất nếu người nhà đọc liên tiếp Kinh này trong 49 ngày thì người bệnh sẽ khỏi. Còn nếu không qua khỏi mà mất thì sẽ không bị đọa vào Địa ngục, không biết có đúng như vậy không thưa Chú.

Câu hỏi 04: ⭐️ Thưa Chú. Nếu một người tu theo Thiền Tông mà tạo nhiều Công đức và nhiều Phước đức, như vậy khi người này mất đi không được về Phật Giới, thì kiếp sau họ có gặp lại được Pháp môn Thiền Tông này không thưa Chú.

Câu hỏi 05: ⭐️ Kiếp này mình là người Việt Nam tu theo Pháp môn Thiền Tông. Vậy kiếp sau khi trở lại làm người, mình có đầu thai trở lại làm người Việt Nam hay không, hay trở lại làm người các nước khác như châu Âu, châu Mỹ ạ?

Câu hỏi 06: ⭐️ Nếu trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy có thể cho là Pháp trần của Trung Ấm Thân lúc lâm chung không, thưa Chú.

Câu hỏi 07: ⭐️ Khi còn trẻ con người ta có lúc lầm lỗi, làm điều sai trái với lương tâm. Vậy khi người đó đọc Kinh Sám hối Thiền Tông mỗi ngày. đọc trong vòng 30 ngày. Vậy họ có được giảm tội do họ đã gây ra không thưa Chú?

Câu hỏi 08: ⭐️ Con thấy Chú phong Thiền Tông Sư cho một số người, nhằm nối tiếp Chú duy trì Pháp môn Thiền Tông, phổ biến cho mọi người và giải đáp câu hỏi. Nhưng hiện nay con thấy chưa ai đủ tầm giải đáp như Chú. Vậy số được phong Thiền Tông Sư không đủ năng lực để giải đáp như Chú thì phải làm sao?

Câu hỏi 09: ⭐️ Khi người sắp mất có dòng tộc, ông bà, cha mẹ đứng kế bên để níu kéo. Vậy đối với người mới sinh ra đã mồ côi cha mẹ thì làm sao họ biết đó là người thân, ông bà, cha mẹ của mình lúc còn sống thưa Chú.

Câu hỏi 10: ⭐️ Chú đã xuất bản ra được 11 cuốn sách viết về Pháp môn Thiền Tông, còn cuốn Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam Chú chưa xin xuất bản được. Nếu cuốn Giáo lý này không xin xuất bản được, mà chúng Con muốn tiếp cận cuốn Giáo lý này thì phải làm sao thưa Chú?

Câu hỏi 11: ⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy tu Giác Ngộ và Giải thoát, bài trừ mê tín dị đoan và cúng sao giải hạn. Việc này chính Nhà nước cũng đồng tình, tại sao đến giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chính quyền tỉnh Long An lại không công nhận cho Chùa Tân Diệu được phép tu theo Pháp môn Thiền Tông thưa Chú?

Câu hỏi 12: ⭐️ Con thấy các vị Sư Thầy trong Chùa hay Quán đảnh cho Phật tử ở trên đỉnh đầu và trì chú. Vậy Quán đảnh ý nghĩa là sao? Xin Chú giải thích dùm Con?

Câu hỏi 13: ⭐️ Thưa Chú: Cấu trúc và Hình dạng của Hoa Tiêu vị Phật thật sự như thế nào? xin Chú giải thích rõ hơn giúp chúng con ạ?

Câu hỏi 14: ⭐️ Hiện nay dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành khắp Thế giới. Việc tiêm chủng là điều cấp bách, trong đó có nước Việt Nam ta đang nghiên cứu sản xuất Vaccin Nano Covax để chờ Bộ y tế phê duyệt, nếu đạt chuẩn thì sẽ cho lưu hành.

Cớ sao Con thấy trên mạng có Tiến sĩ Phật học, Chùa ở Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam lại cúng và cầu nguyện cho Vaccin Nano Covax này sớm được lưu hành.

Như vậy Con muốn hỏi: Ngày xưa Đức Phật có dạy cầu nguyện cho lưu hành Vaccin như thế này không thưa Chú.

Câu hỏi 15: ⭐️ Như vậy các Vắcxin khác đang lưu hành trên Thế giới hiện nay, thì ai đã đứng ra cầu nguyện để được lưu hành thưa Chú?

Câu hỏi 16: ⭐️ Việc Cầu nguyện để xin Phật gia hộ Cấp phép cho vắcxin sớm được lưu hành được gọi là hành động gì? thưa Chú?

Câu hỏi 17: ⭐️ Mục đích của Thầy Tiến sĩ Phật học này đứng ra Cầu nguyện để vắcxin sớm được lưu hành là gì thưa Chú?.

Câu hỏi 18: ⭐️ Con nhận thấy việc chế tạo thành công vắcxin để phòng ngừa đại dịch là cuộc cách mạng và là thành tựu vĩ đại về lĩnh vực y sinh học và Khoa học.

Câu hỏi 19: ⭐️ Đạo Phật ngày nay chỉ có biết cúng tụng và cầu xin thế này thôi hay sao thưa Chú?

Địa chỉ Liên hệ đặt Câu hỏi

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *