Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Giác Ngộ và Giải Thoát thời Mạt Pháp

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Thưa bác, thời kỳ Mạt Pháp này tại sao không ai nói đến Giác Ngộ và Giải Thoát ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ nói thế này nè: Đức Phật khi mà ổng ra đời ổng chia ra làm 3 cái thời kỳ, thời kỳ:

  • Thượng Pháp từ khi Đức Phật ra đời cho đến 1.000 năm sau thì 5 pháp môn của ổng dạy hoàn toàn tu đúng, không tu sai 1 chút nào hết.
  • Mà từ năm thứ 1.001 đến 2.000 năm thì Đạo Phật đã mất 50% về 5 pháp môn dụng công, 50% đưa Đạo Thánh, Đạo Thần vô.
  • Bắt đầu từ Mạt Pháp năm thứ 2.000 đến 3.000 thì đến 2.500 bắt đầu Đạo Phật hoàn toàn biến mất, Đạo Phật hoàn toàn 5 pháp môn biến mất không có nằm ở trong thế gian này.

Có nghĩa là Đức Phật nhập niết bàn khoảng 2.000 năm là hoàn toàn Đạo Phật biến mất không còn là Đạo Phật nữa mà thế vào là Đạo Thánh.

Tất cả những gì trên Trái Đất này lập ra là hoàn toàn vị Thánh lập hết, vì thế mà Đạo Phật biến thành Đạo Thánh, còn cái vỏ đó, cái vỏ là Đạo Phật là để làm cái gì? Để cái Phật Giáo này nó tồn tại để đến khi nào Mạt Thượng Pháp công bố Huyền Ký ra để Đạo Phật trở lại 6 pháp môn.

Nhưng mà người ta tu nó quen rồi, nó quen cái Đạo Thánh rồi bây giờ chuyển lại cái Đạo Phật người ta khó mà trở lại, khó lắm.

Tuy là nói nhưng mà không hiểu cái Đạo Phật, bây giờ tất cả các Chùa mình nói thì nói bây giờ nói tu Tiểu Thừa là đông nhất mà không biết tu để làm cái gì, mình nên nhớ vậy.

Bây giờ Chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến 5 pháp môn vật lý và 1 pháp môn phi vật lý, hỏi chứ bây giờ con đem hết cái này con hỏi tất cả các Chùa “quí vị tu pháp nào?”, trong Đạo Phật ông Phật dạy rõ ràng đó, hỏi đi hỏi thử không ai tu cái pháp nào.

Mà bây giờ bắt đầu có nhiều cái Chùa người ta chuẩn lại người ta tu đúng, đúng 1 trong 6 pháp môn tu, nhưng mà ít lắm. Bởi vì thế giới vật chất này cái thời kỳ này là cái thời kỳ hưng thịnh của vật chất, vì thế mà người ta tu đã dính rồi thì khó mà bỏ cái vật chất được.

Vì thế mà bây giờ con hỏi vậy thì làm sao mà biết, bây giờ thì Chùa Tân Diệu có bổn phận là nói lại thôi chứ không phải là ép ai tu cái gì hết đó.

Mà nói lại ờ bây giờ Đạo Phật có 6 pháp môn tu, mỗi pháp môn thờ tu như thế nào người ta nói lại cho mình nghe thôi, có nghĩa là Chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ này thôi, để nhắc lại rằng 2.561 năm về trước Đức Phật đã dạy như vậy thì bây giờ Chùa Thiền Tông công bố ra là 2.561 năm về trước tu 6 pháp môn là vậy.

Nhưng mà, được công bố ngày 14 tháng 5 năm 2017 nhưng mà tới 2019 mới giám nói toàn bộ cái này, đưa ra 1 cái chương trình, đó mình phải hiểu.

Bởi vì Chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận vậy thôi, vì cái này nói đúng ra chú cũng không nói mà Long Nữ nhờ chú nói thì chú nói thôi.

Đó thì từ 11, 12 năm viết những cái này ra, đúng 12 năm công bố cái 6 pháp môn tu, thành ra làm sao bây giờ? Đây là mình gọi là mình trình bày để cho người ta biết thôi, nhưng mà người ta không đồng ý người ta nói không phải, Chùa Tân Diệu nói là của Ma chứ không phải của Phật, thì thôi người ta chửi mình thì chửi chứ nói làm sao?

Ông Phật nói còn chửi, mấy ông Tổ nói còn chửi huống chi mình ăn thua gì, thành ra mình phải chấp nhận, chấp nhận Thiền Tông thì phải chấp nhận bị người ta chửi.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 19/01/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *