Thiền TôngTổ Sư

07_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ bẩy

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Bà Tu Mật (Vasumita) sanh sau Đức Phật Niết bàn 231 năm, con của ông Bà Thanh Quân và mẹ là Phất Thụy Nham, dòng Phả La Đọa, ở miền bắc nước Ấn Độ.

Khi lớn lên Ngài thích mặc quần áo trắng, đi rong chơi, thổi sáo, lúc nào tay cũng cầm cây sáo và bầu rượu. Khi Ngài đi qua thị trấn Vương Đường gặp Tổ đang đi khất thực, Tổ thấy Ngài ăn mặc và có hành động khác với mọi người nên,

Tổ gọi Ngài đến gốc cây cổ thụ để hỏi:

Ông năm nay bao nhiêu tuổi?

Ngài trả lời:

Tuổi tôi không có mà chỉ biết khi mẹ tôi sanh ra, tôi thấy cái gì cũng trắng nên tôi thích mặc quần áo trắng, còn thế giới này cái gì cũng không thật có nên tôi không màng đến nên đi ngao du.

Tổ bảo:

Làm trai phải hiểu phận trai, dời non lấp biển, Ngài làm được không?

Một câu hỏi của Tổ đánh cực mạnh vào thân trai cùa Ngài, Ngài liền bỏ rượu, không thổi sáo và xin theo Tổ, làm người phục vụ cho Tổ

Tổ bảo:

Phục vụ thì ta không cần, ta chỉ cần ông gách vác việc của ta.

Ngài hỏi Tổ:

Gánh vác cho thầy có nặng không?

Tổ bảo:

Nặng thì không gì nặng bằng mà nhẹ thì cũng không gì nhẹ bằng Ngài đang suy nghĩ câu nói của Tổ,

Tổ nói thêm:

Suy nghĩ mà biết là cái suy nghĩ của phàm phu, không suy nghĩ mà biết là cái biết của … Tổ không nói, Ngài liền thêm vào Của Thánh nhân.

Tổ cười và khen:

Ông đáng được làm Thánh nhân.

Ngài được Tổ khen nên xin theo Tổ xuất gia, một hôm Tổ gọi Ngài: Này ông Thánh nhân, sao ông không làm việc của mình đi?

Nghe câu hỏi của Tổ làm Ngài điếc đầu, chết đứng, bỗng thân tâm Ngài dường như bị mất và rơi vào khoảng không mênh mông vô tận, Ngài ở trong trạng thái này rất lâu. Tổ biết Ngài đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên cứ để Ngài ở yên trong đó, khi Ngài cử động lại,

Tổ mới hỏi:

Sao ông Thánh nhân không trả lời câu hỏi của ta? Ngài liền sụp quỳ xuống khóc, cúi đầu lạy Tổ và nói:

Nhờ ân đức của thầy dùng diệu thuật ngôn ngữ nên đưa con vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, hiện giờ con đã hiểu và biết những gì thầy muốn chỉ dạy con.

Tổ hỏi:

Ông thấy và biết những gì hãy nói lại cho ta nghe coi?

Ngài liền xuất khẩu làm bài thơ 76 câu:

Thánh nhân ơi hỡi Thánh nhân
Danh từ hư rỗng không cần mà chi
Vật lý nghe thấy mà chi
Chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng thông

Thiền Tông chỉ biết trong lòng
Luân hồi sinh tử là ông luân hồi
Tu thiền đi, đứng, nằm, ngồi
Là theo vật lý, bỏ rồi cho xong

Thiền Tông thầy nói lòng vòng
Giúp người nhận được là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Rơi vào Bể tánh hết rồi chuyển luân

Phật xưa chỉ dạy chữ dừng
Hễ ai dừng được, hết chưng luân hồi
Thầy ơi con đã ngộ rồi
Môn thiền Thanh tịnh, không ngồi mà an

Lệ con sao mãi cứ tràn
Nhìn thầy đứng đó, lệ càng tuôn rơi
Con nay đã được thảnh thơi
Rơi vào Bể tánh, ôi thôi con mừng

Mừng vì con đã được dừng
Luân hồi sinh tử con đừng chạy theo
Tưởng rằng thiền học khó theo
Chỉ cần thanh tịnh không theo thứ gì

Thiền Tông thật sự diệu kỳ
Rơi vào Bể tánh, cái chi cũng tường
Nhìn lại nhân loại đáng thương
Cắm đầu mà lạy, xin đường thoát thân

Thì ra việc ấy không cần
Chỉ cần thanh tịnh không cần việc chi
Thiền Thanh trực nhận một khi
Luân hồi nhiều kiếp, làm chi được mình

Thầy ơi, con lạy và nhìn
Hình Phật vĩ đại, con nhìn không thôi
Bóng Phật nay đã xa rồi
Pháp môn thiền học vào đời của con

Con xin thệ với núi non
Pháp thiền Thanh tịnh luôn còn thế gian
Nhiều người hết khổ bình an
Ngộ được thiền học là an muôn đời

Thầy ơi, con lạy thầy rồi
Mà sao nước lệ không rời má con
Lệ con sao cứ lăn tròn
Nhưng lòng vui sướng, không còn buồn chi

Thiền Tông không biết nói gì
Nhìn về Linh Thứu mà ghi trong lòng
Thưa Phật, con truyền núi sông
Ai đó một lòng muốn nhận Thiền Tông

Con xin thệ nguyện trong lòng
Truyền đi thiền học thì lòng mới vui
Truyền được thì con mới cười
Đáp đền Đức Phật con vui trong lòng

Trước mặt thầy con kính mong
Xin thầy chứng giám, lòng này mới yên
Con kính trên đấng Phật thiêng
Xin Ngài chấp nhận con riêng lạy này

Hôm nay con được như vầy
Cũng nhờ diệu thuật thầy đây lưu truyền
Thiền Tông tuyệt diệu rất thiêng
Xin thầy kiểm nhận, ngộ thiền của con

Con xin nhất quyết lòng son
Phổ đi thiền học thường còn thế gian
Nhờ thiền con được bình an
Không còn luân chuyển, vào an Niết bàn

Ngày xưa Phật dạy rõ ràng
Nơi kinh Diệu Pháp, chỉ đàng vượt qua
Lòng từ của Phật Thích Ca
Dạy môn Thiền Tông học, vượt qua luân hồi

Phật ơi, con đã ngộ rồi
Niết bàn sanh tử con thôi không tìm
Những ai có đủ phước duyên
Nhận được nguồn thiền là hết chuyển

luân Ai muốn, con nói chỉ dừng
Nhắc lời Phật dạy, luân hồi dừng ngay
Thiền Tông Đức Phật chỉ bày
Không theo vật lý vào ngay Niết bàn

Tâm mình đừng có lang thang
Chỉ cần thanh tịnh Niết bàn hiện ra
Ngày xưa Đức Phật dạy ra
Nhiều người không chịu, bỏ qua pháp này

May mắn có một vị thầy
Nhận được thiền học Phật đây lưu truyền
Hôm nay con có đại duyên
Rơi vào Bể tánh linh thiêng vô cùng

Vào đây mới thấy lạ lùng
Không có vật lý, biết cùng khắp nơi
Ở trong Bể tánh thảnh thơi
Không sanh không tử không đời trầm luân

Bể tánh không cần phải dừng
Cứ để như vậy, vì đây Niết bàn
Vào đây thực sự bình an
Là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi

Ai vào trong ấy được rồi
Muốn giúp thiên hạ ở nơi Dục trần
Dục trần là của người trần
Không dính không mắc, góp phần dựng xây

Thiền Tông là của vị thầy
Được Phật truyền thiền để làm Tổ sư
Tổ sư tâm phải như như
Không dính không mắc Tổ sư dạy thiền

Thiền Tông Đức Phật dạy riêng
Người có bổn phận truyền thiền mà thôi
Bình thường người muốn thiền thời
Phải tìm cho được người thời mật trao

Mật trao thiền học là sao?
Là thiền Thanh tịnh để vào nhà xưa
Thiền Tông không nói sớm trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa

Niết bàn Khi thấy bóng phủ của màn
Biết vượt qua được là an muôn đời
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp hết rồi tại đây

Con xin kính lạy ơn thầy
Nhờ thầy diệu thuật, con đây ngộ thiền
Con xin kính nguyện Phật thiêng
Nguyện hứa truyền thiền thế hệ mai sau

Khi Tổ Nghe ông Bà Tu Mật ngâm trình bài kệ 76 câu, Tổ thứ sáu ấn chứng như sau:

Pháp môn Thiền Tông học này, Như Lai có huyền ký, ông là Tổ sư Thiền Tông đời thứ bảy.

Vậy, ông cùng ta chuẩn bị công việc để 10 ngày nữa ta truyền Thiền Tông lại cho ông, để nối tiếp ta nhận Tổ vị Thiền Tông đời thứ bảy.

Đúng 10 ngày sau, tại Thiền Tông thất của Tổ Di Dá Ca chánh thức hành lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’

Nguyên gốc hành lễ được thực hiện như các vị Tổ trước, chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền Thiền Tông:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Bà có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Mật kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã hiểu được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền Tổ này

Hôm nay, tại Thiền thất này
Tổ vị thứ bảy tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật huyền ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Nay ông hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *