Định hướng Cuộc đời

Hôm nay 13/09/2021

Sau bao nhiêu thứ trải qua, với mong muốn thực hiện được Giác ngộ và Giải thoát cho chính minh và mọi người

Mấy hôm nay đã thấy và ngộ ra nhiều điều gian nguy và chứng đắc đều thấy; kiếm được tiền trên Binnace và Exness rất dễ và rất mất, như cây chuyện cuộc đời và tu luyện ở cõi Ta Bà này;

Đến hôm nay được mất và con đường đi đã được chỉ rõ:

 1. Về mục tiêu và nhiệm vụ cuộc đời
  • Giác ngộ và Giải thoát để trở về Phật giới
  • Giúp người thân biết được Thiền Tông và con đường trở về Quê Xưa
  • Báo hiếu cho Mẹ, giúp anh chị em học Thiền Tông và thay đổi cuộc sống, hiểu Nhân Quả và Luân Hồi
  • Hoàn thành trách nhiệm người Cha, chăm lo cho vợ, con đầy đủ, cuộc sống tốt hơn và học được Thiền Tông
  • Sửa sang nhà cửa, hội tụ gia đình và phát triển cơ sở của Thiền Tông tại nhà.
  • Hoàn thiện, bổ sung các tài liệu chính thống, chọn lọc cốt tủy lưu lại trên Web và Youtube để phổ biến gìn giữ cho hiện tại và tương lai.
  • Khi đủ điều kiện tập trung 100% cho nhiệm vụ phát triển và gìn giữ Thiền Tông
 2. Nguồn lực
  • Hiện tạo hoàn thành trách nhiệm công chức…
  • Học hỏi và luyện tập lấy tiền từ không gian để thức hiện các mục tiêu đề ra.
  • Khi có tiền thì chi tiêu cho cuộc sống và mọi người vừa đủ, dành một phần để trợ giúp và phát triển Thiền Tông trong và ngoài nước.
 3. Cách thức lấy tiền từ không gian
  • Trên sàn Binance trade cặp BTC/USD  trên Exness Forex BTC/USD
  • Nguyên tắc sống còn:
   • Chỉ đặt lệnh khi nghiên cứu kỹ biều đồ trên Binnace xác định điểm vào và điển thoát khỏi thị trường bảo đảm có lợi nhuận và giữ được lợi nhuận đó
   • Khi đặt lệnh luôn luôn đặt lệnh cắt lỗ và lợi nhuận
   • Luôn theo xu hướng thị trường
   • Bảo đảm quản lý được rủi ro, bảo toàn vốn và lợi nhuận
  • Sàn Binnace việc cắt lô theo Ký quỹ qua thử nghiệm chịu được tốt biến động của thị trường, tỷ lệ ký quỹ là 1/2 tỷ lệ 1,5 và xử lý khi 0,65
  • Sàn Exness tỷ lện 1/200  nên rủi ro rất lớn, không đặt lện nếu không có cắt lỗ và lợi nhuận; nên cần quyết định nhanh trong thời gian ngắn
  • Dù ăn ít còn hơn không
 4. Mọi thứ hôm nay rõ ràng để ghi lại và thực hiện cho đúng