Thiền TôngTổ Sư

31_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ ba mươi mốt

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Đạo Tín sanh năm 580 sau dương lịch, tịch năm 651, thọ 59 tuổi. Cha tên Tư đạo Mã, quê Hà Nội, mẹ tên Quảng Trì Chính, quê ở làng Kỳ Châu, huyện Quảng Tế.

Khi Ngài mới lên 6 tuổi đã thích lý luận với người lớn. Một hôm thiền sư Phổ Chuẩn đến nhà thăm cha mẹ Ngài,

Ngài có hỏi vị thiền sư ấy như sau:

Thầy tu theo đạo Phật để được gì?

Vị thiền sư Phổ Chuẩn thấy Ngài còn nhỏ lại hỏi như người lớn nên nhìn thẳng Ngài hỏi lại:

Vậy con biết ông Phật là ai không?

Ngài liền trả lời:

Là Thái tử bỏ nhà đi tu, con lớn lên cũng thích đi tu như Ngài đó.

Thiền sư Phổ Chuẩn nói với cha mẹ Ngài:

Đứa trẻ này, nếu lớn lên tu theo đạo Phật sẽ là một vị thầy có tài. Nếu ông bà đồng ý cho theo ta học đạo, ta sẽ cho nó học chữ và tìm thầy hiểu đạo cao dạy nó.

Cha mẹ Ngài đồng ý cho theo thiền sư Phổ Chuẩn làm chú tiểu. Tám năm sau, khi Ngài học chữ được thông suốt. Thiền sư Phổ Chuẩn mới dẫn Ngài đến gặp Tổ Tăng Xán, gởi Ngài cho Tổ để học đạo thiền, Tổ nhận lời. Ngài theo học với Tổ được chín năm.

Một hôm Tổ hỏi:

Con theo ta học đạo giải thoát, vậy 9 năm qua con học được gì, hãy trình ta xem?

Ngài liền trình bài kệ 44 câu:

Đức Phật dạy đạo lạ kỳ
Không cho thiền định, cái chi không màng
Vò đầu tìm kiếm lang thang
Cho rõ ẩn ý hiểu đàng Thiền tông

Tháng trước con bị té sông
Quần áo ướt nhẹp, con trông thấy Người
Người hỏi con sao lại cười
Con thưa Đức Phật ngày xưa Phật truyền

Thiền tông Ca Diếp hiểu riêng
Cho nên Phật truyền làm Tổ đầu tiên
Bồ Đề nước Ấn bảo điên
Cho nên nguồn thiền phải chảy về Đông

Đầu tiên vượt biển qua sông
Cập theo nước Rồng lần đến Trung Hoa
Ngày xưa Phật dạy thiền ra
Ở cõi Ta Bà ai muốn thoát thân

Chỉ tâm thanh tịnh không cần
Không cần thiền định hay ngồi dụng công
Thiền tông Phật dạy chữ không
Không ngồi không đứng không trông Niết bàn

Té sông, con thấy rõ ràng
Không ướt tứ đại, thấy an lạ lùng
Con nhìn thấy mông lung
Thật là xa thẳm lạ lùng thầy ơi

Bể tánh không có cái tôi
Mà chỉ có thấy xa xôi vô cùng
Nghe thấy, thấu tận vô cùng
Không có biên giới vô cùng lạ thay

Bể tánh con thấy có hai
Một trong thanh tịnh, chính ngay Niết bàn
Chỗ này con thấy rõ ràng
Hai trong vật lý rõ ràng trầm luân

Vì vậy, con nay hiểu dừng
Đức Phật dạy dừng là dừng trầm luân
Chuyển luân mình tập được thuần
Luân hồi sinh tử tức thời dừng ngay

Con thấy thật rõ tướng Ngài
Tướng Ngài xinh đẹp không xài chữ chi
Chỉ nhìn tướng đẹp con ghi
Ghi vào tánh biết, không ghi được lời

Ngài dạy con cố gắng thôi
Luân hồi sinh tử, dứt rồi với con
Con xin ghi tạc lòng son
Đức Phật từ biệt, không còn thấy chi.

Ngài vừa đọc 44 câu kệ vừa nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra rất nhiều, Tổ Tăng Xán cũng cảm động theo.

Tổ Tăng Xán biết Ngài được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và đã gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách rõ ràng, Tổ nói với Ngài như sau:

Con bị rơi xuống sông, nếu người thường các giây thần kinh bị chạm là người con bị ngớ ngẩn.

Con có duyên lớn với Phật pháp nên khi con bị té sông mà được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thật là hiếm thấy.

Căn cứ vào 44 câu kệ con trình, rằm tháng tám, ta quyết định truyền ‘Bí mật Thiền tông’ lại cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 31.

Vậy, đúng ngày rằm tháng tám, tại Thiền tông thất của ta, con phải đặt bàn hương hoa cúng Phật, để ta truyền ‘Bí mật Thiền tông’ lại cho con.

Đúng ngày rằm tháng tám, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền tông’ của Tổ Tăng Xán truyền cho Ngài được thực hiện đúng qui cách truyền ‘Bí mật Thiền tông’, cũng chỉ có hai thầy trò biết thôi.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền tông’:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Đạo có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Tín kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Ba Mốt tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *