Tinh hoa Đạo PhậtBí Kíp Thiền Tông

Kinh Vô Tự – Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Đạo ở Trái Đất

⭐️ Đạo và Tôn giáo 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật 👉  Xem
⭐️ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập Đạo 👉  Xem
⭐️ 6 Pháp môn tu của Đạo Phật 👉  Xem


🙏Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật

⭐️Nội dung của Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật, Danh là Thích Ca Văn như sau:

Sau 6 năm giả Tu hành, Thái tử Tất Đạt Đa đã được 31 tuổi, đúng với số tuổi của một vị lập ra Đạo Phật; nên Thái tử trở về Hoàng cung trình với Phụ Vương, Hoàng thúc Tịnh Thanh và Di mẫu Kiều Đàm Di, cũng như các vị Quan – Quân – Dân trong Hoàng triều là:

Đúng 4 giờ sáng, ngày 8 tháng 12 năm Bính Tý, Thái tử sẽ tuyên bố thành Phật, Danh là Thích Ca Văn.

Kính mời: Phụ Vương, Hoàng thúc và Di mẫu cũng như Quan – Quân – Dân và người thân trong Hoàng triều đến dự. Vua cha, Hoàng thúc và Di mẫu đồng ý.

Người đứng ra tổ chức điều khiển Lễ là năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn cùng tu với Thái tử Tất Đạt Đa.

💥Còn ánh sáng và Âm thanh:

– Ánh sáng do Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên trợ giúp, bằng cách tạo sáu làn ánh sáng Hào quang Lục sắc; nhưng chỉ nhìn thấy có năm màu, còn màu Đen là của vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu ngự không thấy; vì bị năm ánh Hào quang Ngũ sắc của các Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên quá sáng nên ánh sáng màu Đen không hiện ra được.

– Còn Âm thanh cũng do Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên trợ giúp bằng một Hạt Điện từ Dương cực mạnh, để trước mặt của ông Kiều Trần Như là người dẫn Chương trình và Thái tử Tất Đạt Đa nói, nên được vang đi ra thật xa.

Tham dự buổi Lễ gồm có: Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa ngự trên hư không, ở nơi Ánh sáng Hào quang Lục sắc có đường dài sáng rực; nhưng chỉ nhìn thấy có năm màu, còn màu Đen không nhìn thấy được, gồm:

💥 Làn ánh Hào quang màu Vàng trên hết. nơi Ngự của vị Kim Thân Phật Nhiên Đăng là Sư phụ của Thái tử Tất Đạt Đa, khi còn là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh ở cung Trời Đâu Suất.

💥 Làn ánh Hào quang màu Thiên Thanh thứ hai, nơi Ngự của vị Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới; Vị Chúa Trời Đâu Suất và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương, là cha và mẹ nuôi của Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh ở Tiền kiếp, nay là Thái tử Tất Đạt Đa.

💥 Làn ánh sáng Hào quang màu Đỏ thứ ba, nơi Ngự của Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý Trái Đất về phần Dương. Quản lý Thân và Tánh Người cho Tánh Phật mượn, tìm Hạt Công đức; trợ giúp Thân và Tánh Người về sức mạnh, Thực thi Nhân – Quả.

💥 Làn ánh Hào quang màu Trắng thứ tư, nơi Ngự của Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý Trái Đất cũng về phần Dương; giúp Thân và Tánh Người cho Tánh Phật mượn tìm Hạt Công đức; sống đúng tư cách của con Người; sống Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín.

💥 Làn ánh Hào quang Xanh lá cây thứ năm, nơi Ngự của Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu cũng quản lý phần Dương của Trái Đất; giúp Thân và Tánh Người cho Tánh Phật mượn tìm Hạt Công đức. Quản lý về Trí Tuệ sáng suốt của con Người; sống nhàn hạ không tu, vì Tu là không tìm Hạt Công đức được.

💥 Làn Trắng thứ sáu là Hào quang của Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu Ngự; vì Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu thân bằng Điện từ Âm màu Xám Đen cũng hiện ra; nhưng bị ánh Hào quang Ngũ sắc của ngũ vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên, nên ánh Hào quang màu Đen của Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu không hiện ra được; nên các vị Vua – Quan – Quân – Dân mang Thân Tứ Đại không nhìn thấy; mà chỉ nhìn thấy có năm màu Vàng – Xanh – Đỏ – Trắng – Xanh lá.

Người dẫn Chương trình là ông Kiều Trần Như nói:

💥Kính thưa Quốc Vương nước Ca Tỳ La Vệ; Kính thưa Hoàng thúc Tịnh Thanh; Kính thưa Di mẫu Kiều Đàm Di; Kính thưa các vị Vua xung quanh nước Ca Tỳ La Vệ; Kính thưa Quan – Quân – Dân nước Ca Tỳ La Vệ.

Tôi danh là Kiều Trần Như, người bạn cùng tu với Thái tử Tất Đạt Đa suốt 6 năm qua. Thái tử Tất Đạt Đa đã tu suốt 6 năm, nay đã được thành Phật, có Danh là Thích Ca Văn; Tức làm Giáo chủ của Đạo Phật, phổ biến Đạo Phật bằng những quyển Kinh – Văn viết và những câu Thơ, câu Kệ; phần nào cũng nói lên được ý nghĩa của Sự thật trong Càn khôn Vũ Trụ này.

💥Kính trình: Quốc Vương nước Ca Tỳ La Vệ, Hoàng thúc Tịnh Thanh và Di mẫu Kiều Đàm Di. Buổi Lễ hôm nay có những Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa dự, đang Ngự ở trên hư không, nơi có năm Làn ánh Hào quang Ngũ sắc; còn Làn màu Trắng thủy tinh là nơi Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu dự. Nhưng vì Nhị vị này thân cấu tạo bằng Điện từ Âm, Hào quang của Nhị vị cũng màu Đen; vì ánh Hào quang Ngũ sắc phát mạnh ra quá, nên thân Nhị vị cũng như ánh Hào quang màu Đen của Nhị vị không hiện ra được. Vì vậy Vua – Quan – Quân – Dân loài Người không thấy được; mà chỉ thấy có năm màu là vậy.

Ông Kiều Trần Như nhìn lên hư không có năm đường ánh Hào quang Ngũ sắc sáng rực rỡ và thưa:

💥Trân trọng kính mời Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa hãy hiện thật rõ Thân ra, theo ánh Hào quang của các Quý vị đang Ngự, mà Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên đã tạo ra, để Vua – Quan – Quân – Dân loài Người nhìn thấy mà chiêm ngưỡng ạ.

Các Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa liền hiện Thân ra thật rõ, để cho Vua – Quan – Quân – Dân loài Người nhìn thấy và chiêm ngưỡng.

Ông Kiều Trần Như nhìn lên hư không nơi có năm Làn ánh Hào quang và nói tiếp:

💥Kiều Trần Như con xin cảm ơn Chư vị Phật, Chư vị Trời, Chư vị Thần, Chư vị Thánh, Chư vị Tiên và Chư vị Chúa rất nhiều ạ.

💥Kiều Trần Như con trân trọng Kính mời Quốc Vương nước Ca Tỳ La Vệ; Kính mời Hoàng thúc Tịnh Thanh; Kính mời Di mẫu Kiều Đàm Di; Kính mời các vị Vua chung quanh nước Ca Tỳ La Vệ; Kính mời tất cả Quan – Quân – Dân có mặt dự Lễ hôm nay; hãy nhìn và chiêm ngưỡng Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa đang Ngự ở trên hư không, nơi có năm Làn Hào quang Ngũ sắc ạ.

💥Tất cả như: Quốc Vương nước Ca Tỳ La Vệ, Hoàng thúc Tịnh Thanh, Di mẫu Kiều Đàm Di, các vị Vua chung quanh nước Ca Tỳ La Vệ, tất cả Quan – Quân – Dân có mặt dự Lễ, đều nhìn và chiêm ngưỡng Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa đang ngự ở trên hư không nơi có năm Làn Hào quang Ngũ sắc độ năm phút.

💥Việc chiêm ngưỡng Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa đã xong, kính mời Thái tử Tất Đạt Đa đi đến bục nghi lễ tuyên bố thành Phật, Danh là Thích Ca Văn ạ. Trân trọng kính mời Thái tử.

Thái tử Tất Đạt Đa đi đến bục nghi lễ nói:

💥Kính thưa Sư phụ Kim Thân Phật Nhiên Đăng; Kính thưa vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới; Kính thưa Chúa Trời Đâu Suất Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương; Kính thưa Phụ Hoàng, Kính thưa Hoàng thúc Tịnh Thanh, Kính thưa Di mẫu Kiều Đàm Di; Kính thưa các vị Vua ở gần nước Ca Tỳ La Vệ;  Kính thưa các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu; Thưa các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa; Thưa tất cả các vị có mặt hôm nay.

💥Con là Thái tử Tất Đạt Đa, con của Đức Vua Tịnh Phạm và Hoàng hậu Kiều Đàm Da, Danh thường gọi là Hoàng hậu Ma Ha Ma Da của nước Ca Tỳ La Vệ.

💥Đời trước của Con là Thái tử  Bồ Tát Thường Hộ Minh, con nuôi của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương, Chúa của nước Trời Đâu Suất ở Bầu Trời Dục Giới.

💥Con được Sư phụ là Kim Thân Phật Nhiên Đăng từ Phật Giới vào nước Trời Đâu Suất, dạy Con mở Tri và Kiến Phật của Con ra. Con đã mở được, nhìn thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ Trụ; nên được Sư phụ đặt Danh là Phật Thích Ca Văn.

Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, khi đã chuyển sang thời kỳ Văn minh, Con có bổn phận phải lập ra Đạo Phật để dạy sáu Pháp môn tu.

💥Pháp môn thứ nhất: Con dạy người tu thành Thánh A La Hán, sẽ dùng Thần thông để kiếm tiền.

💥Pháp môn thứ hai: Con dạy người tu thành Giảng sư Đạo Phật, làm Thầy giảng Đạo Phật cũng để kiếm tiền.

💥Pháp môn thứ ba: Con dạy người tu thành Kỹ sư Đạo Phật, làm Kỹ sư Đạo Phật cũng để kiếm tiền.

💥Pháp môn thứ tư: Con dạy người tu thành Thầy thuốc Đạo Phật, làm Thần y trị bệnh cũng để có Danh và Tiền.

💥Pháp môn thứ năm: Con dạy riêng cho người thật giàu Tu làm Phước thiện; để sau khi chết được vị Thần quản lý Trung Ấm Thân của người này giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả; cho lên nước Trời Cực Lạc vui chơi và học Đạo Giải Thoát.

💥Pháp môn thứ sáu: Con không dạy Tu mà chỉ dạy có bốn chữ Giác Ngộ và Giải Thoát.

Giác Ngộ hiểu biết toàn diện cấp trong Càn khôn Vũ Trụ này dù Hữu hình hay Vô hình.

Giải Thoát giãy dụa để thoát ra ngoài sức hút Vật chất cũng như sức hút Vật lý của Điện từ Âm – Dương.

Pháp môn thứ sáu này Thái tử Tất Đạt Đa con dạy riêng cho người nào có năm phần như sau:

💥 Phần một: người này phải có Trí Tuệ, phải thật sáng suốt.

💥 Phần hai: người này tuyệt đối không Kiến chấp.

💥Phần ba: người này phải có đầu óc Khoa học.

💥Phần bốn: người này phải có lòng Từ Bi lớn.

💥Phần năm: người này không Tham vọng.

Thì mới hành theo Pháp môn thứ sáu này được. Còn người không có năm phần nêu trên, mà hành theo Pháp môn thứ sáu này thì chắc chắn 100% là để kiếm Danh và Tiền; bắt buộc phải cướp lấy Pháp môn thứ sáu này, sẽ bị Nhân – Quả rất xấu lắm.

Kính thưa Phụ Hoàng và tất cả các Quý vị, Pháp môn thứ sáu này Con dạy cho người nào có năm phần nêu trên tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn để thành Kim Thân Phật lớn.

Con xin kể về Đạo Phật của Con được lập ra là nhờ Sư phụ Kim Thân Phật Nhiên Đăng, xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Địa Giới cho phép; được ba vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Tam Giới đồng tình ủng hộ, cũng như các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu; nên Đạo Phật của Con mới lập ra được ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

Con cũng xin nhắc lại, khi Sư phụ là Kim Thân Phật Nhiên Đăng xin lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này; vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới cũng không quyết định được, mà phải mở cuộc họp lấy ý kiến của:

💥10 vị Kim Thân Phật ở Phật Giới.

💥6 vị Kim Thân Phật dạy Đạo ở sáu nước Trời Cực Lạc.

💥42 vị Chúa Trời ở Tam Giới.

💥Cùng với 8 vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu.

Sau cả ngày thảo luận, tất cả nhất trí và đồng ý rất cao, cho Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh con là con nuôi của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương được phép lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

Còn các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu, hứa lập ra Ban Trợ giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh con nhập Trái Đất, nhập thai mẹ Hoàng hậu Kiều Đàm Da có danh là Ma Ha Ma Da; các vị Thần – Thánh – Tiên trợ giúp Thái tử con suốt thời gian lập Đạo và hoạt động ở Trái Đất này 3.000 năm.

Nay Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh con, mang Thân của Thái tử Tất Đạt Đa được 31 năm, đúng lúc là phải lập ra Đạo Phật dạy sáu Pháp môn. Suốt 6 năm Thái tử Tất Đạt Đa con giả ngồi tu trong rừng, nay đúng ngày phải đứng ra tuyên bố đã thành Phật, Danh là Thích Ca Văn.

Vậy trước mặt Phụ Vương và Hoàng thúc Tịnh Thanh, Di mẫu cũng như tất cả Vua – Quan – Quân – Dân và Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa – Người có mặt hôm nay; Tôi là Thái tử Tất Đạt Đa con của Vua Tịnh Phạm và Hoàng hậu Kiều Đàm Da có Danh là Ma Ha Ma Da, trịnh trọng tuyên bố như sau:

– Tôi đã ở trong rừng tu khổ hạnh suốt 6 năm, nay đã thành Phật, Danh là Thích Ca Văn.

– Thích Ca Văn tôi dạy Đạo Phật bằng những bài Văn – Kinh và Thơ – Kệ. Trình bày Sự thật.

💥 Một: ở Trái Đất dù Hữu hình hay Vô hình, rõ ràng Chân thật; nhất là những hiện tượng gọi là màu nhiệm nên Phật Thích Ca Văn tôi có Danh đặc biệt là Thích Ca Mâu Ni Phật.

💥 Hai: Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, dạy Đạo suốt 49 năm chia ra như sau:

💥15 năm đầu Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy Pháp môn Tiểu Thừa; người tu nào thích ngồi Thiền để có Chứng hay Đắc, thành Thánh A La Hán, thì được các vị trong Ban Nhập xác người tu, để người tu này xưng Thánh gì – một trong 37 Pháp Quán gọi là Quán trợ Đạo; Pháp thứ nhất này gọi là Pháp Hiển linh.

💥15 năm kế tiếp, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy Pháp môn Trung Thừa, để người tu nào thích làm Thầy giảng Đạo Phật để kiếm Tiền. Pháp môn này gọi là Tu nghề.

💥15 năm kế tiếp nữa, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy Pháp môn Đại Thừa, để người tu nào thích tìm hiểu hữu dụng Vật chất, đem hữu dụng Vật chất bán làm giàu, gọi là Kỹ sư Đạo Phật, Pháp môn này cũng gọi là Tu nghề.

💥Năm thứ 46, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy Pháp môn Mật Chú, để người tu nào thích làm Thầy thuốc, họ niệm câu Thần chú sai khiến các vị Cõi Âm, dẫn đi tìm được Cây thuốc có tính dược cao, đem về bào chế ra thuốc bán, được Danh là Thần y; Pháp môn này cũng gọi là Tu nghề.

💥Năm thứ 47, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy Pháp môn Niệm Phật; Pháp môn này Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy người thật giàu vào Tu làm Phước thật nhiều và cầu mong sau khi chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho lên nước Trời Cực Lạc vui chơi và học Đạo Giải Thoát. Pháp môn Niệm Phật này là đẳng cấp cao nhất trong năm Pháp môn tu, còn trong Quy luật Nhân – Quả Luân hồi của Trái Đất và Tam Giới.

💥Năm thứ 48, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi dạy Pháp môn thứ sáu là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Pháp môn này Phật Thích Ca Mâu Ni tôi không dạy tu mà dạy học Giác Ngộ và Giải Thoát. Giác Ngộ là hiểu biết toàn diện ở Trái Đất dù là Hữu hình hay Vô hình; hiểu biết toàn diện ở trong Địa Giới; hiểu biết toàn diện ở trong Tam Giới; hiểu biết toàn diện ở trong Phật Giới; hiểu biết toàn diện ở trong Càn khôn Vũ Trụ. Giải Thoát là biết con đường trở về Phật Giới thành Phật.

💥Năm thứ 49, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi kiểm Pháp môn thứ sáu là Như Lai Thanh Tịnh Thiền; xem coi Môn đồ nào Giác Ngộ được Pháp môn thứ sáu này; Phật Thích Ca Mâu Ni tôi giao toàn bộ Bí kíp của Pháp môn thứ sáu cho Môn đồ này truyền cho Hậu Thế; để đến khi loài Người Văn minh lên cao, đến đời Mạt Thượng Pháp giao cho Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng, cho Công bố ra để dạy loài Người:

Biết được Sự thật Tất cả trong Càn khôn Vũ Trụ.

Biết được Sự thật Tất cả các Đạo có nơi Trái Đất này.

Đặc biệt, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi cho Chuẩn hóa Đạo Phật; vì đến đời Mạt Pháp trở đi, Đạo Phật của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi không còn Thầy tu nào Tu thật nữa; mà toàn là Thầy tu giả vào Chùa để mong những người Mê tín đến lạy và cúng tiền.

Vì là Thầy tu giả nên không biết:

💥1. Đạo Phật có mấy Pháp môn tu.

💥2. Đạo Phật Công thức tu như thế nào.

💥3. Đạo Phật tu thành gì.

💥4. Đạo Phật tu thành rồi làm việc chi.

Vì là Thầy tu giả, nên các Thầy này không ai biết Đạo Phật có mấy Pháp môn là vậy.

Kính trình, Phụ Hoàng và các vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa; Đạo Phật của Thái tử Con lập ra cốt yếu là dạy các Kim Thân Phật siêu nhỏ từ Phật Giới vào Trái Đất, xin các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu vào Gia đình, xin làm con của Cha – Mẹ; mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, lớn lên thành Kim Thân Phật lớn.

Vì vậy, đến đời Mạt Thượng Pháp loài Người Văn minh lên cao, Con có nhờ Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng cho Công bố ra; biết Công thức tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới. Nhưng bị mấy Thầy tu giả có quyền có chức lớn cấm.

Vì sao? mục đích Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát mà lại bị các Thầy tu giả cấm. Vì đến đời Mạt Pháp, Đạo Phật của Con không còn người tu Chân chính nữa; mà toàn là những Thầy giả Tu để kiếm tiền. Do đó, những Thầy tu giả này cấm là vậy.

Con cũng xin báo cáo cho Phụ Vương và Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu biết; những Thầy tu giả này họ vào Đạo Phật tu, không phải để học Giác Ngộ và Giải Thoát; mà họ hành các Nghề như sau, để kiếm Danh và Tiền, tức họ làm nhục Đạo Phật của con đó.

Nên số người này bị các vị Thần Kim Cang giúp Đạo Phật của con, Thực thi Nhân – Quả như sau:

💥 Vị Thần Kim Cang bóp đứng Tim người phá Thiền Tông chết.

💥 Vị Thần Kim Cang đẩy người phá Thiền Tông vào đầu xe đang chạy, xe đụng chết.

💥 Vị Thần Kim Cang khiến chết đủ kiểu.

💥 Vị Thần Kim Cang khiến cho tán gia bại sản.

💥 Vị Thần Kim Cang khiến cho mất Quyền lực…

Vì vậy, đến đời Mạt Thượng Pháp, Con phải nhờ Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng cho Chuẩn hóa Đạo Phật lại, để dẹp những Thầy tu giả mạo này.

Con cũng báo cáo cho Phụ Vương và Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa biết, những Thầy tu giả thì không có 10 phần cơ bản của Đạo Phật như sau:

💥Một không có quyển Giáo Lý của Pháp môn tu.

💥Hai không có quyển Giáo Kinh của Pháp môn tu.

💥Ba không có quyển Giáo Lễ của Pháp môn tu.

💥Bốn không có quyển Giáo Luật của Pháp môn tu.

💥Năm không có quyển Giáo Điều của Pháp môn tu.

💥Sáu không có Tôn Chỉ của Pháp môn tu.

💥Bảy không có Cương Lĩnh của Pháp môn tu.

💥Tám không có Nội Quy của Pháp môn tu.

💥Chín không có Đạo Phục của Pháp môn tu.

💥Mười không có Giấy hay Bằng chứng nhận của Pháp môn tu.

Đặc biệt, nếu có ai hỏi Đạo Phật có mấy Pháp môn tu, thì Thầy tu giả này trả là có 84.000 Pháp môn tu, cũng có Thầy trả lời là Vô lượng Pháp môn tu; thật là nhục nhã cho Đạo Phật của con quá.

Chư vị nghĩ xem, nếu Thái tử Phật Thích Ca Văn con dạy 84.000 Pháp môn tu, thì mỗi một ngày Thái tử Phật Thích Ca Văn con phải dạy năm Pháp môn tu và viết ra năm quyển Giáo Lý cho mỗi Pháp môn, thì làm sao Con thực hiện được.

Vì là Thầy tu giả, không biết Đạo Phật là gì, nên mới nói Đạo Phật có 84.000 Pháp môn tu, có Vô lượng Pháp môn Tu là vậy.

Vì vậy, nếu Phật Thích Ca Văn con không cho Chuẩn hóa Đạo Phật lại, thì những người Trí thức chửi con là ông Thích Ca Văn dạy Đạo Phật hoang tưởng.

Kính trình, Phụ Vương và Chư vị Phật – Trời – Thần Tháth – Tiên – Chúa; Phụ Vương còn nhớ không? năm con 24 tuổi, Phụ Vương có đề cử con sang nước Văn Lang dự lễ Đức vua Hùng Nghị Vương đời thứ 17 lên ngôi Vua. Hộ tống Con có một số Quan Văn và Quan Võ trong Triều đi theo.

💥Con có gặp Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan mới có tám tuổi. Con có trao đổi với Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan về Pháp môn thứ sáu của Đạo Phật là Pháp môn Giải Thoát.

💥Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan nghe xong rất ủng hộ Con. Nhưng khi Con trao cho Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông, Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan không đọc được chữ.

💥Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan mới nói: Thái tử đưa cho Em quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông không có chữ, làm sao em đọc được. Con mới lấy viên Ngọc Minh Châu đưa cho Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan. Công chúa rà trên chữ thì chữ hiện ra rất rõ ràng.

💥Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan rất mừng và nói với con: Thưa Thái tử Tất Đạt Đa, Em nhận nhiệm vụ này của Thái tử giao. Em nguyện thực hiện những gì mà Thái tử căn dặn trong quyển Giáo Lý này.

💥Nghe Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan hứa như vậy, nên Con có viết ra Chương trình thực hiện và Đời của Công chúa Long Nữ phải lăn lộn trong Nước Rồng; sau cùng được sanh vào Gia đình của vị Trưởng giả ở Đất Rồng của Nước Rồng. Đến thời này, Pháp môn Giải Thoát phải được cho Công bố ra; mà người đứng ra Công bố là con trai của Long Nữ mà Thái tử con có viết trong bài kệ của quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông này.

Kính trình, Phụ Vương và Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa, khi con trao quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông xong, Con mới vào dự Lễ.  Khi dự lễ xong Con trở về nước, Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan ra tận xe ngựa tiễn Con và Đoàn Tùy tùng về nước. Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan nhìn Con và hứa làm tròn nhiệm vụ mà Con giao cho Công chúa.

Kính trình, Phụ Vương và Chư vị trên Trái Đất Nhân – Quả cuốn hút Vật lý của Điện từ Âm – Dương này; duy nhất chỉ có Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông mới trình bày ra thật rõ ràng, Chân thật những gì có trên Trái Đất cũng như Tam Giới và Phật Giới.

💥Thế mà, Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông của Con cho Công bố ra, những người han Danh mê Tiền lại cấm; những người này họ quá xem thường Quy luật Nhân – Quả do Ban Thần Thực thi.

💥Ban Thần Thực thi Nhân – Quả ở Trái Đất này, không để bất cứ ai dám ngăn cản Pháp môn Giải Thoát của Con, cho dạy ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

Kính thưa, Phụ Vương và các Quý vị; vì Giáo Lý của Phật Thích Ca Văn con viết ra tất cả, trình bày Sự thật ở Trái Đất, Mặt Trời, Phật Giới và Càn khôn Vũ Trụ rất Thực tế và Khoa học.

💥Người đọc thấy hết sức mầu nhiệm nên gọi Thích Ca Văn con là Thích Ca Mâu Ni; nên các đời sau người tu theo Đạo Phật chỉ sử dụng danh từ Phật Thích Ca Mâu Ni thôi.

Kính thưa, Phụ Vương và các Quý vị;

💥Đạo Phật của con lập ra dạy có sáu Pháp môn. Năm Pháp môn Dụng công Tu hành có Chứng có Đắc, còn nằm trong Quy luật cuốn hút của Vật lý của Điện từ Âm – Dương, tức còn nằm trong Quy luật Nhân – Quả Luân hồi ở Trái Đất và Tam Giới.

💥Một Pháp môn không Dụng công tu mà chỉ Học và Hành tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, thành Kim Thân Phật lớn, tức thành Phật.

Lịch trình dạy sáu Pháp môn của Phật Thích Ca Văn con như sau:

💥Đầu Tiên con mời năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn cùng tu với Con, thành lập ra Giáo đoàn Đạo Phật; Con làm Chủ tịch, còn chín người bạn, mỗi người phụ trách một công việc. Con dạy chín người bạn này về Sự thật các Hành tinh Vật tư và trên 100 Hạt Chân Như Bụi Trần.

💥Tiếp theo Con trình bày Công thức cứu Trái Đất và loài Người không bị diệt vong sớm hơn 3.000 năm, sau khi con trở về Phật Giới; theo bốn thời kỳ Thành – Trụ – Hoại – Diệt của Trái Đất.

Kính trình, Phụ Hoàng và Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa; Đạo Phật của Thái tử Tất Đạt Đa con lập ra cốt yếu là dạy các Kim Thân Phật siêu nhỏ từ Phật Giới vào Trái Đất, xin các vị Thần – Thánh – Tiên vào Gia đình, xin làm con của Cha – Mẹ, mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, lớn lên thành Kim Thân Phật lớn.

💥Bài báo cáo và tuyên bố thành Phật Thích Ca Văn của Thái tử Tất Đạt Đa con đến đây là hết.

💥Trân trọng cám ơn: Phụ Hoàng, Hoàng thúc Tịnh Thanh, Di mẫu Kiềm Đàm Di các vị Vua lân cận nước Ca Tỳ La Vệ, Quan – Quân – Dân nước Ca Tỳ La Vệ; đặc biệt con xin cảm ơn Sư phụ Kim Thân Phật Nhiên Đăng; Con xin cảm ơn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới; Con xin cảm ơn Chúa Trời Đâu Suất Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương rất nhiều ạ.

Tất cả Chư vị Phật – Thần – Thánh – Tiên – Chúa, Vua – Quan – Quân – Dân đều đứng lên nói lời chúc mừng:

💥Hạnh phúc thay ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này có vị Thái tử Tất Đạt Đa tu đã thành Phật; Danh là Thích Ca Văn.

💥Hạnh phúc thay, ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, loài Người không còn mê muội nữa.

💥Hạnh phúc thay, ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, loài Người ai cũng hiểu Sự thật ở Trái Đất này.

💥Hạnh phúc thay, ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, các Kim Thân Phật siêu nhỏ, mượn Thân và Tánh Người muốn trở về Phật Giới có Công thức trở về.

Tất cả Chư vị Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên – Chúa và Vua – Quan – Quân – Dân đều đồng thanh nói:

Chúc mừng Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật, Danh là Thích Ca Văn.

Phần buổi Lễ kết thúc đúng 7:00 Sáng, ngày 8 tháng 12 năm Bính Tý.

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Trích đoạn

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật 👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *