Chùa Thiền TôngThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Sự tích Long Nữ gặp Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

SỰ TÍCH LONG NỮ THÀNH PHẬT TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy câu: “Long Nữ Thành Phật”.

Câu chuyện này, hầu hết các Thầy giảng là “Con Rồng Cái thành Phật!”. Nhưng trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật có dạy như sau:

– Đầu tiên, Hoàng tử Tất Đạt Đa vừa lên 16 tuổi, xin Vua Cha đi tu.

– Vua Tịnh Phạn sợ Ngài đi tu, nên tìm đủ mọi cách để Hoàng tử Tất Đạt Đa vui mà bỏ ý định đi tu.

– Khi Hoàng tử Tất Đạt Đa 19 tuổi, Đức vua Tịnh Phạn cưới vợ cho Hoàng tử, để Ngài vui cùng vợ con mà bỏ ý định đi tu.

– Khi Hoàng tử Tất Đạt Đa 20 tuổi, Đức vua Tịnh Phạn tấn phong là Thái tử, để sau này kế vị Ngai vàng, lo việc nước, để Thái tử bỏ ý định đi tu.

– Từ năm 21 tuổi, vua Tịnh Phạn giao Thái tử phụ trách đi thăm các nước và dự lễ các nước mời, để Ngài có trách nhiệm mà bỏ ý định đi tu.

– Năm 568 trước công nguyên, thái tử 24 tuổi.

– Nước Văn Lang, có Ngài Hùng Nghị Vương, được bầu làm vua Hùng Vương đời thứ 17.

– Thái tử Tất Đạt Đa chịu trách nhiệm đi dự buổi lễ này.

– Khi Thái tử Tất Đạt Đa dự lễ xong, được vua Hùng Vương đời thứ 17, là Ngài Hùng Nghị Vương, tiếp riêng ở “Long Cung”, tức “Cung vua nước Rồng”.

– Vua Hùng Vương đời thứ 17 có tặng cho Thái tử Tất Đạt Đa 01 viên ngọc Minh Châu, tức viên ngọc tự phát sáng khi ở trong bóng tối.

– Viên ngọc Minh Châu này, sử dụng trong phòng tối làm đèn ngủ, mà không cần phải đốt đèn.

– Thái tử Tất Đạt Đa nhận viên ngọc của vua Hùng Vương đời thứ 17.

– Thái tử không đem về nước Ca Tỳ La Vệ mà Thái tử tặng lại cho con của vua Hùng Nghị Vương tên là Hùng Thúy Loan mới có 8 tuổi và nói với Hùng Thúy Loan như sau:

– Tôi tặng hạt Minh Châu này lại cho “Long Nữ”, để sau này Long Nữ xóa đi mê tín của người dân “Nước Rồng”.

– Vì sao Long Nữ phải làm việc này?

Tôi cũng nói cho Long Nữ biết:

– Vào đời Mạt pháp trở đi, người dân Nước Rồng họ tin sai sự thật có đến 80%, về:

1. Con người
2. Vạn vật
3. Trái đất
4. Tam giới
5. Phật giới
6. Càn khôn vũ trụ.
7. Quy luật Nhân Quả Luân hồi.

Cái đặc biệt đến đời này, người dân của “Nước Rồng” họ không còn chánh tín nữa, mà họ rất mê tín, như: Thích thờ Thần, thờ Thánh, thờ Ma, thờ Quỷ. Nên tôi giao viên ngọc Minh Châu này lại cho Long Nữ, để đến ngày đó sử dụng.

– Khi nào Long Nữ đem hạt Minh Châu này ra sử dụng, thì có rất nhiều người nước Rồng không còn mê tín nữa. Trong đó, có một số lớn người được trở về Phật giới, còn Long Nữ có rất nhiều công đức và cũng được trở về Phật giới và thành Phật.

Trên đây là câu chuyện “Long Nữ thành Phật” mà trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông mà tôi đọc được.

Trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có ghi câu chuyện như sau:

– Khi Vua Hùng Vương đời thứ 17 tiếp Như Lai, có kể cho Như Lai nghe câu chuyện về dân tộc “Nước Rồng” như sau:

– Khi ông Lạc Long Quân tiếp quản nước Xích Quỷ đổi danh là nước Văn Lang, có dạy cho toàn dân trong nước Văn Lang như sau:

– Trẫm danh là Lạc Long Quân, là Rồng trên trời xuống đây làm Vua nước “Xích Quỷ” này.

– Nay Trẫm đổi danh nước Xích Quỷ thành là nước “Văn Lang”.

– Còn Hoàng hậu Âu Cơ của Trẫm cũng là Tiên trên Trời xuống làm Quốc Mẫu nước “Văn Lang” này.

– Nước “Văn Lang” này, Trẫm gọi là “Nước Rồng”.

– Còn nhân dân trong nước Văn Lang Trẫm gọi là “Con Rồng, Con Tiên”.

– Người Nam của nước “Văn Lang”, Trẫm gọi là “Long Nam”.

– Người Nữ của nước “Văn Lang”, Trẫm gọi là “Long Nữ”.

Sự tích này, Như Lai được chính miệng vua Hùng Vương đời thứ 17 là Ngài Hùng Nghị Vương nói cho Như Lai nghe.

– Vì vậy, khi Như Lai trao viên ngọc Minh Châu cho Hùng Thúy Loan, Như Lai gọi là “Long Nữ” và dạy cho Long Nữ như nói trên.

 Còn đầu tiên lập nước Xích Quỷ vô cùng gian khó!

Như Lai được vua Hùng Vương đời thứ 17 kể như sau:

1. Khi nước Xích Quỷ chỉ là một Bộ Tộc rất nhỏ nằm phía Nam nước Trung Hoa.

2. Dân tộc Bộ Lạc này gọi là “Bộ Lạc Kinh Dương Vương”, tức của ông Kinh Dương Vương làm Trưởng Bộ Lạc.

3. Thời buổi này, người Trung Hoa đã lập quốc trước Bộ Lạc Kinh Dương Vương là 2.000 năm.

4. Vua Trung Hoa bắt tất cả những Bộ Lạc hay nước nhỏ nào xung quanh phải làm 05 việc như sau:

  •  Một là, có ngà voi hay nanh cọp gì quý, thì nạp hết cho vua Trung Hoa.
  •  Hai là, có gái đẹp thì phải đưa đến trình diện với vua nước Trung Hoa.
  •  Ba là, gái nào vua Trung Hoa thích, thì ở lại với Vua.
  • Bốn là, gái nào Vua không thích, thì phải trình diện với Quan nước Trung Hoa.
  • Năm là, nếu Quan không thích thì mới được trở về nước.

5- Ông Kinh Dương Vương là Trưởng Bộ Lạc chịu không nổi sự hà khắc của người Trung Hoa, nên ông mới đứng lên tuyên bố như sau:

– Ta là Kinh Dương Vương, Trưởng Bộ Lạc này, nay ta tuyên bố 02 phần như sau:

– Một là, Bộ Lạc ta thành là “Nước Xích Quỷ”, tức là nước của loài Quỷ Dữ.

– Hai là, kẻ nào cướp bóc nước Xích Quỷ ta, thì ta xé xác kẻ đó, dù người đó là Vua hay Quan!

Vì lời tuyên bố quá mạnh của Ngài Kinh Dương Vương, nên các nước lân bang không nước nào dám xâm phạm.

Nhờ vậy, nước Xích Quỷ mới được yên ổn đúng 85 năm, từ năm 2.879 đến năm 2.794 trước công nguyên.

Từ năm 2794, Ngài Lạc Long Quân và bà vợ Âu Cơ, nối tiếp nước Xích Quỷ này, đổi danh là nước Văn Lang và cũng tuyên bố rất mạnh để cho các nước lân bang biết, nhất là nước Trung Hoa sợ mà không dám xâm phạm.

Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ tuyên bố như sau:

Một: Ta là Lạc Long Quân, xưng Vương là Hùng Hiền Vương, tuyên bố rằng:

– Ta là Rồng trên Trời xuống trái đất này quản lý nước Xích Quỷ.

– Nay đổi danh nước Xích Quỷ thành là nước Văn Lang, tức nước của người có Văn học.

Hai: Vợ ta là Âu Cơ, cũng là Tiên trên Trời xuống trái đất này.

– Mang theo 100 trứng Rồng:

– 50 trứng Rồng Nam.

– 50 trứng Rồng Nữ.

– Đem xuống trái đất này để phát triển nước Văn Lang và gìn giữ nước này.

* Người Nam nước Văn Lang mạnh như Rồng, gọi là “Long Nam”.

* Người Nữ nước Văn Lang đẹp như Tiên, gọi là “Long Nữ”.

Nhờ vậy mà danh từ Long Nam và Long Nữ được sử dụng đến đời Trẫm làm vua Hùng Vương đời thứ 17.

Sự việc “Long Nữ” như câu chuyện nêu trên.

 Như Lai cũng kể tục lệ người nước Ca Tỳ La Vệ xưa như sau:

– Đứa trẻ nào vừa được sanh ra cũng rước Thầy Tiên tri xem tướng số.

– Như Lai được sanh ra cũng không ngoài tục lệ này.

– Vì vậy, khi Như Lai được sanh ra, Vua Cha cũng rước Nhà Tiên Tri A Tư Đà, là vị Giáo sĩ đạo Bà La Môn, tu ở dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, đến xem tướng số cho Như Lai. Nhà Tiên Tri A Tư Đà có tuyên đoán như sau:

– Đứa trẻ này nếu lớn lên tiếp quản ngôi vua thì là một vị vua vĩ đại.

– Nếu đứa trẻ này mà đi tu sẽ thành là 1 vị toàn năng toàn giác.

Tôi xin kể câu chuyện “Long Nữ thành Phật” là có nguyên do như nói trên, còn tin hay không tin là việc của vị hỏi.

– Còn việc Thiền sư Ni Đức Thảo là mẹ tôi xưng “Long Nữ” tôi không biết. Tôi chỉ biết nghe lời Mẹ tôi phổ biến và công bố tập Huyền Ký của Đức Phật này ra mà thôi. Còn việc tin hay không tin là tùy quý vị, nhưng chúng tôi khuyên quý vị một câu về người tu theo Đạo Phật Thiền Tông như sau:

– Mình là người tu theo Đạo Phật, phải sử dụng bằng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật để tin và tu, nếu tin và tu mà không rõ thông, tức mình là người tu mù, uổng cho một đời người tu.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 10/03/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *