Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 09: Sách Trắng Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Quyển 09: Sách Trắng Thiền Tông

✍️ Mục lục:

01. Lời giới thiệu 👉  Xem
02. 24 câu Kệ của Đức Phật 👉  Xem
03. Phật Giới 👉  Xem
04. Tam Giới 👉  Xem
05. Cõi Trời Vô Sắc 👉  Xem
06. Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ 👉  Xem
07. Cõi Trời Dục Giới 👉  Xem
08. Địa cầu Ngũ Thú tạp cư 👉  Xem
09. Đức Phật kể Ngài bị Luân hồi trong Tam Giới 👉  Xem
10. Đức Phật kể về Bể Tánh Thanh Tịnh và Công thức Giải Thoát 👉  Xem
11. Lục Đạo Luân hồi và cách thoát ra ngoài Tam Giới 👉  Xem
12. Bí Mật Thanh Tịnh Thiền và Dạy Pháp môn Giải Thoát 👉  Xem
13. Tánh Phật bị Tánh Người giam giữ 👉  Xem
14. Tánh Phật muốn thoát ra khỏi Vỏ bọc Tánh Người 👉  Xem
15. Tạo Công đức, hình thành một vị Phật và 3 Lời nguyện 👉  Xem
16. Tiêu chuẩn thành Phật và Bồ Tát 👉  Xem
17. Cầu xin Thượng Đế giúp và Thờ cúng ai ăn 👉  Xem
18. Các vị Phật, số người Giải Thoát và nỗi khổ của Trung Ấm Thân 👉  Xem
19. Rơi vào Bể tánh Thanh Tịnh 👉  Xem
20. Căn bản Pháp môn Thanh Tịnh Thiền 👉  Xem
21. Hình thể và nhiệm vụ của một vị Phật 👉  Xem
22. Lý giải 28 Phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 👉  Xem
23. Đức Phật dạy ông Thị giả A Nan Đà 👉  Xem
24. Đức Phật dạy về dòng Thiền Tông ở các đời sau 👉  Xem

Video (Đầy đủ)

Giới thiệu

SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG

ĐỨC PHẬT DẠY TÁM PHẦN TUYỆT MẬT TRUYỀN THEO DÒNG
THIỀN TÔNG

Lời của soạn giả:

Quyển Sách Trắng Thiên Tông, tức 8 phần tuyệt mật, chúng tôi sưu tầm và viết ra xin xuất bản với 2 mục đích chánh như sau:

1- Tặng cho Chùa nào có đứng ra cấp Bằng Chứng Nhận và truyền “Bí mật Thiền Tông” lại cho người khác.

2- Tặng cho Chùa nào có đứng ra phong tặng cho nào xứng đáng là “Thiền Tông Sư hoặc Thiền Tông Gia”.

3- Bán lấy tiền lời để giúp cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu hoàn thành phổ biến Pháp môn Thiền Tông học.

Người được quyển sách này, có giá trị thật là phải có 2 phần như sau:

1- Phải thật sự muốn Giải Thoát.

2- Thật sự thích tu Pháp môn Thiền Tông.

Người sưu tầm Thiền học Phật giáo là Soạn giả

NGUYỄN NHÂN

ĐỨC PHẬT DẠY TÁM PHẦN TUYỆT MẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG ĐỂ CUNG CẤP CHO NHỮNG VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THIỀN TÔNG SƯ VÀ THIỀN TÔNG GIA GỒM:

1- PHẬT GIỚI.

2- TAM GIỚI.

3- CÕI TRỜI DỤC GIỚI.

4- CÕI TRỜI HỮU SẮC VÀ NƯỚC TỊNH ĐỘ.

5- CÕI TRỜI VÔ SẮC.

6- ĐỊA CẦU NGŨ THÚ TẠP CƯ.

7- CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT BỊ LUẬN HỎI VÀ THÀNH PHẬT.

8- NHỮNG CÂU DẠY TUYỆT MẬT ĐẺ LƯU LẠI HẬU THẾ THEO DÒNG Thiền TÔNG.

✍️ Mục lục: Sách Trắng Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *