Thiền TôngTổ Sư

20_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Xà Dạ Đa (Jayata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 732 năm, ở nước Bắc Ấn, cha tên Xà Phiệt Đà, mẹ tên Ưu Phúc Hiền, theo Ấn giáo.

Khi Ngài xuống miền trung nước Ấn, vào chùa Tịnh An gặp Tổ Cưu Ma La Đa, xin Tổ giải cho Ngài câu:

Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Tổ giải:

Phật là trùm khắp và tự nhiên thanh tịnh trong sáng. Trong sáng ấy là nhờ điện từ Quang tự nhiên không phải điện từ Âm Dương trong các hành tinh cũng như thân ông.

Trong thân mỗi chúng sanh có 2 thứ điện từ:

  • Một: điện từ Quang tự nhiên trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh
  • Hai: điện từ Âm Dương trong vũ trụ là nói trùm khắp, còn nói hạn hẹp là trong mỗi hành tinh, còn nói nhỏ là trong mỗi thân loài chúng sanh

Khi người tu thanh tịnh thiền mà tâm vật lý được thanh tịnh thì điện từ Âm Dương dần bớt đi với họ.

Nhờ vậy, điện từ Quang trong thân của họ lần lần hiển lộ. Khi điện từ Âm Dương trong người họ thật ít, điện từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh hút điện từ Quang trong thân của họ vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cho nên trong kinh Đức Phật dạy chỗ này như ông nói:

Phật, chúng sanh Tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghỉ bàn
Tôi xin nói rõ thêm, khi tâm vật lý của ông được thanh tịnh, tức khắc điện từ Quang mênh mông trong Phật giới và điện từ Quang nhỏ xíu trong thân ông, hai phần này hòa cùng với nhau khó mà diễn tả được, chỉ người nào được hút vào, tự người đó biết thôi. Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói là không thể nghỉ bàn.

Ngài vừa nghe Tổ Cưu Ma La Đa giải thích, bỗng Ngài khóc và trình với Tổ

Con vừa nghe thầy dẫn giải Phật và chúng sanh, sao tự nhiên con như bị mất mình, hiện tượng lạ ấy là gì, kính xin thầy giải thích cho con hiểu.

Tổ dạy:

Người nào vừa nghe một câu kinh tuyệt cao trong nhà Phật, có hiện tượng như con, người đó đã cảm nhận được Thanh tịnh thiền Như Lai dạy nơi thế giới này.

Tổ nói thêm:

Vậy, con có muốn theo ta học đạo thiền không, nếu con muốn, ta sẽ dạy con chỗ ‘Bí mật Thiền Tông’.

Ngài liền trình thưa với Tổ:

Kính thưa thầy, con xin theo thầy xuất gia, học đạo Thiền Tông để nhận ra chỗ cao sâu của pháp môn này.

Tổ nhận Ngài làm đồ đệ và dạy Ngài những bí yếu của pháp môn Thiền Tông. Sáu năm sau,

Tổ hỏi Ngài:

Con theo sư phụ học đạo Thiền Tông đã được 6 năm. Vậy, con nhận được gì trong đạo Thiền Tông, hãy trình cho ta biết;

Ngài liền trình với Tổ bài kệ 36 câu:

Trước đây con nguyện con cầu
Để tìm chân lý và đường thoát ly
Thiền Tông quả thật diệu kỳ
Để tâm thanh tịnh, cái chi cũng tường

Hiện tại con hết đau thương
Con đường sanh tử, con đường rõ thông
Nhờ thầy chỉ dạy thật lòng
Con lìa vật chất, thong dong Niết bàn

Con nay thật sự bình an
Rơi vào Bể tánh như vào nhà con
Sông núi thế giới vẫn còn
Là của vật lý không còn ham mê

Nhờ thầy con biết đường về
Niết bàn thanh tịnh là quê của mình
Tâm con thanh tịnh tuyệt linh
Rõ rành Bể tánh của mình ngày xưa

Ngày xưa con khẩn sớm trưa
Hao mòn sức lực mà chưa thấy gì
Thầy dạy đơn giản diệu kỳ
Chỉ cần thanh tịnh cái chi cũng tường

Hiện tại con hết đau thương
Niết bàn thanh tịnh là đường con đi
Con nay không phải cầu chi
Quê hương chân thật, tức thì thấy ngay

Tâm con thanh tịnh suốt ngày
Vật chất không thích, còn hoài tịnh thanh
Nhìn trong tam giới như tranh
Con thấy cứ thấy, không giành thứ chi

Lời thầy quả thật diệu kỳ
Vừa nghe đã ngộ, cái chi cũng lìa
Từ nay con thường sớm khuya
Luôn luôn thanh tịnh thì lìa trầm luân

Hiện nay con rất vui mừng
Vì đã dứt được, tử sinh luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Luân hồi sinh tử, dứt rồi với con.

Tổ vừa nghe Ngài trình 36 câu kệ, biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên có dạy như sau:

Ông nay đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, vậy 21 ngày sau ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ lại cho ông làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 20.

Đúng 21 ngày sau, lễ truyền Thiền Tông được thực hiện

Bài kệ truyền Thiền Tông:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Xà có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đa kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Mươi tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *