Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 11: Đức Vua Trần Nhân Tông dạy Con: Cách giữ Nước, Tín ngưỡng, Công thức Giải thoát và Sự thật…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là Soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Quyển 11: Đức Vua Trần Nhân Tông dạy Con: Tín ngưỡng, Công thức Giải Thoát và Sự thật nơi Trái Đất này

✍️ Mục lục:

01. Lời Giới thiệu 👉  Xem
02. Giới thiệu buổi lễ truyền ngôi vua 👉  Xem
03. Mê tín, Chánh tín, Giác Ngộ, Giải Thoát, Viện chủ👉  Xem03
04. Đức Phật, Trời, Cô Hồn có nhiệm vụ 👉  Xem
05. Thần có mấy loại và nhiệm vụ 👉  Xem
06. Trái Đất này có mấy loài sống chung, có mấy Đạo 👉  Xem
07. Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca lập ra, Cúng Đức Phật có ăn không 👉  Xem
08. Pháp môn Thiền Tông học này chỉ phổ biến trên núi Trúc Lâm Yên Tử 👉  Xem
09. Không công khai dạy Pháp môn Giải Thoát, Tánh Phật 👉  Xem
10. Khi nào Pháp môn Giải Thoát mới được Công bố 👉  Xem
11. Nước Rồng, Đất Rồng và Tập Huyền Ký 👉  Xem
12. Không ai tu thành Phật được, tu Dụng công 👉  Xem
13. Chùa Linh thiêng 👉  Xem
14. Hô Thần nhập tượng Phật, dẹp mê tín 👉  Xem
15. Cúng cho ai ăn, nơi nào Cúng là phải 👉  Xem
16. Hình thành Thân và Tánh Người 👉  Xem
17. Quy Luật Luân hồi Nhân – Quả của Trái Đất 👉  Xem
18. Ở Thế Giới này không cầu ai, Thiền Sư 👉  Xem
19. Dụng công tu hành, Công thức Giải Thoát 👉  Xem
20. Cúng Phật, Cầu siêu và cất Chùa 👉  Xem
21. Sống Bình đẳng, Quy Luật Nhân – Quả Luân hồi 👉  Xem
22. Cõi trời Thượng Đế; Loài Người ai cũng Tưởng, Tham, Ác 👉  Xem
23. Nhiều Chùa rất linh, nhiều Chùa không linh 👉  Xem
24. 6 Pháp môn tu của Đạo Phật 👉  Xem
25. Kinh thành Thăng Long này có Chùa nào dạy tu Giải Thoát 👉  Xem
26. Lên núi Trúc Lâm Yên Tử không tu gì cả 👉  Xem
27. Đức Phật lập ra Đạo là để cúng phải không 👉  Xem
28. Mê tín, Cuồng tín 👉  Xem
29. Người tu theo Đạo Phật là phải ít bệnh 👉  Xem
30. Người tu theo Đạo Phật chân chính, Thiền Sư 👉  Xem
31. Tông Tà là Tông nào 👉  Xem
32. Thế Giới này sinh ra Nhân – Quả 👉  Xem
33. Chùa, Thiền Viện, Tu viện và Tự do Tín ngưỡng 👉  Xem
34. Giấy chứng nhận Thiền Sư hay Giảng sư 👉  Xem
35. Lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ 👉  Xem
36. 3 Đạo: Trời – Tiên – Thần và Đạo Phật 👉  Xem
37. Cầu Vãn sanh (81) 👉  Xem
38. Cụ ông Lê Trọng Chính 75 tuổi, ở Nội thành Thăng Long 👉  Xem
39. Cụ Võ Quốc Trọng, 69 tuổi, ở Gia Lâm, Thăng Long 👉  Xem
40. Cụ Lê Khánh Truyền, 68 tuổi, ở Ninh Bình 👉  Xem
41. Cụ Lý Trung Kiên, 78 tuổi, ở Quốc Oai 👉  Xem
42. Cụ Đinh Thành Phát, 76 tuổi, ở Phú Thọ 👉  Xem
43. Cụ Lương Thành Đạt, 78 tuổi, ở Thái Bình 👉  Xem
44. Cụ Lý Chánh Trung, 69 tuổi, ở Nam Định 👉  Xem
45. Cụ Nguyễn Chí Dân, 75 tuổi, ở Hải Dương 👉  Xem
46. Cụ Trương Thế Hoành, 80 tuổi, ở Ninh Bình 👉  Xem
47. Cụ Lê Quốc Trang, 72 tuổi, ở Hưng Yên 👉  Xem
48. Cụ Trịnh Đình Khang, 74 tuổi, ở Hà Đông 👉  Xem
49. Cụ bà Trương Thị Hoa, 68 tuổi, ở nội thành Thăng Long 👉  Xem
50. Cụ Trịnh An Huy, 71 tuổi, ở Hà Tây 👉  Xem
51. Cụ Triệu Quốc Ánh, 69 tuổi, ở Gia Lâm 👉  Xem
52. Cụ Lê Trọng Nhàn, 68 tuổi, ở Hà Nam 👉  Xem
53. Cụ Lương Quốc Cang, 77 tuổi, ở Ninh Bình 👉  Xem
54. Cụ Thái Hữu Dũng, 75 tuổi, ở Cô Loa 👉  Xem
55. Cụ Trịnh Văn Hữu, 78 tuôi, ở Hà Nam 👉  Xem
56. Cụ Cao Văn Phú, 71 tuổi, ở Hà Tây 👉  Xem
57. Cụ Lý Văn An, 73 tuổi, ở Hà Bắc 👉  Xem
58. Cụ Trương Văn Quí, 72 tuổi, ở Hải Dương 👉  Xem
59. Cụ bà Lê Thị Ánh, 75 tuổi, ở Hà Đông 👉  Xem
60. Cụ bà Lê Thị Liên, 68 tuổi, ở Hà Nam 👉  Xem
61. Cụ bà Cao Thị Tuyền, 69 tuổi, ở Hà Bắc 👉  Xem
62. Cụ bà Triệu Thị Giang 68 tuổi, ở Long Biên 👉  Xem
63. Đức Vua Trần Nhân Tông dạy căn bản của Đạo Phật 👉  Xem
64. Đức Vua Trần Nhân Tông dạy các phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông 👉  Xem

Video (Đầy đủ)

Giới thiệu

Kính thưa độc giả.

– Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chúng tôi sưu tầm chưa thấy có một vị vua nào khi truyền ngôi vua lại cho con mà dạy rất rõ ràng, rành mạch và đầy đủ như Đức Vua Trần Nhân Tông.

Chúng tôi rất may mắn tìm được 4 phần dạy con của Đức Vua Trần Nhân Tông như dưới đây:

1. Dạy cách giữ nước rất hay.

2. Dạy cách tuyển dụng người tham gia vào Bộ máy công quyền rất phải.

3. Dạy thuật đánh giặc ngoại xâm rất đặc biệt.

4. Dạy Tín ngưỡng trong nhân dân rất minh bạch.

Quả thật, Đức Vua Trần Nhân Tông để lại cho nhân dân nước Việt Nam ta một tài sản vô cùng quý giá mà không có vị vua nào để lại.

Chúng tôi sưu tầm được tài liệu này, cá nhân chúng tôi thấy rất hay nên viết ra để quí vị cùng tham khảo. Nhưng khi quí vị đọc sách, xin quí vị hãy suy xét cho thật kỹ, thấy thuận lý tạm tin, còn không thuận lý xin bỏ quyển sách này. Còn vị nào sưu tầm biết sách nào hay hơn, xin cung cấp cho chúng tôi để khi tái bản, chúng tôi xin ghi thêm vào để sách được phong phú hơn.

Chúng tôi xin thành thật biết ơn.

Năm 1.958, Thiền Sư ni Đức Thảo là viện chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tọa lạc tại số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có trao cho chúng tôi Tập Huyền Ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền theo dòng Thiền Tông.

Hôm nay, chúng tôi tìm được 4 phần dạy của Đức Vua Trần Nhân Tông nữa, nên chúng tôi có căn bản viết ra 10 quyển sách như dưới đây:

Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ giác ngộ.

Những câu hỏi Thiền Tông quyển 1.

Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải Thoát.

Những câu hỏi Thiền Tông quyển 2.

Khai thị Thiền Tông.

Huyền Ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền.

Đức Phật dạy tu Thiền Tông.

Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Thiền Tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam.

Tám quyển sách này, do Nhà Xuất bản Tôn Giáo, thuộc văn phòng Thủ tướng Chính phủ cấp phép xuất bản.

Sách trắng Thiền Tông. Do Nhà Xuất bản Hồng Đức, thuộc Hội Luật Gia Việt Nam cấp phép xuất bản.

Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông.
Được 2 Nhà xuất bản:

Một: Nhà Xuất bản Tôn Giáo, thuộc văn phòng Thủ tướng Chính phủ cấp phép xuất bản.

Hai: Nhà xuất bản Hồng Đức, thuộc Hội Luật Gia Việt Nam, đồng cấp phép xuất bản.

Chúng tôi xin đính kèm hình bìa 10 quyển sách nơi mặt sau quyển sách này.

Vì chúng tôi được may mắn như nói trên, nên sách xuất bản ra bán rất chạy, nên có dư được một số tiền, chúng tôi không dám sử dụng riêng cho cá nhân mình, mà làm 3 việc như sau:

Một: Trích ra 80% tiền lời tặng cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tọa lạc tại số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để Ban Quản trị Chùa, tiếp tục hoàn thành ngôi Chùa Thiền Tông Tân Diệu này, đúng với lời dạy của Đức Phật về Pháp môn Thiền Tông.

Hai: Trích ra 10% tiền lời, để tặng 10 quyển sách này cho độc giả nào không có tiền.

Ba: Trích ra 10% tiền lời, xuất bản quyển sách này để tặng cho:

Cơ quan Văn hóa nào muốn nhận.

Các cơ sở tôn giáo nào muốn tìm hiểu.

Thư viện các tỉnh và thành phố hay quận huyện nào muốn nhận về, để nhân dân đọc.

Quyển sách này, chúng tôi chia ra làm 4 phần: 

✍️ Mục lục: Đức Vua Trần Nhân Tông dạy Con… 👉  Xem tiếp

Người sưu tầm và biên soạn, kiêm tác giả Nguyễn Nhân

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *